Międzynarodowy Dzień Gołębi

Rok ma 365 dni, każdego dnia obchodzimy, nawet nieświadomie, różne święta, my wspominaliśmy o Dniu Kota, czy chociażby Dniu Liczby π, 9 kwietnia będziemy obchodzić Światowy Dzień Gołębia.

Jest wzorowane na amerykańskim National Pigeon Day, obchodzonym 13 czerwca, istnieje jeszcze jedno święto związane z gołębiami. Obchodzone 18 sierpnia – święto gołębia pocztowego.

Dlaczego w wielu, opowiadaniach, przypowieściach filmach słyszymy o gołębiach?
– Gołębie z dawna wywoływały dwojakie, często dość sprzeczne skojarzenia i uczucia. Wierność pary gołębi wzbudzała sympatię człowieka, ale gruchanie samców, irytację, gdyż często kojarzono je z bolesnymi jękami duszącego się człowieka.

Pojawiły się również memy z gołębiami w roli głównej (źródło blasty.pl)

Co możemy usłyszeć o gołębiach? 
-Od pierwszych wieków chrześcijaństwa gołębica była głównym ikonograficznym symbolem Ducha Świętego, a od nakazu Benedykta XIV jedynym.
-Król Anniusz w Metamorfozach Owidiusza opowiada, jak jego córki prześladowane przez zwycięskich Greków zamieniły się w gołębie dzięki bóstwu płodności Bachusowi. Homer wspomina o dzikim gołębiu skalnym (gr. peleides).
-Gołąb bardzo rzadko występuje w herbach, na oznakach orderowych i jako atrybut świętych. W czasach obecnych napotykamy gołąbka pokoju w herbach państwowych Cypru.
-Gołąbek pokoju.

Hodujesz gołębie?
Wiedz, że również obchodzą swój dzień, a więc w tym dniu szczególnie o nie dbaj!