Pamiętaj o oznakowaniu swojej posesji

Dzielnicowi z Komendy Powiatowej Policji w Szamotułach w marcu przeprowadzą działania informacyjne, związane z obowiązkiem oznaczenia posesji na terenie całego powiatu. Identyfikacja poszczególnych domów ma ogromne znaczenie.

Właściciele swoich posesji nie są świadomi konsekwencji, jakie przynoszą brak tabliczki z numerem budynku. Brak numeru może spowodować wydłużenie czasu oczekiwania na interwencję policji bądź przyjazd karetki pogotowia. Bardzo często policjanci, ratownicy medyczni, strażacy lub nawet listonosz czy kurier z naszą paczką błądzą po miejscowościach, pytając o konkretny adres domostwa. Tym samym tracą bezcenne sekundy, minuty, które mogą uratować czyjeś życie.

Celem podniesienia świadomości społecznej Komenda Powiatowa Policji w Szamotułach przeprowadzi w marcu br. działania informacyjne w tym zakresie.

Działania policji w pierwszej kolejności polegać one będą na ustaleniu nieruchomości, których właściciele nie dopełnili obowiązku umieszczenia w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku tabliczki z numerem porządkowym. Obowiązek taki wynika bowiem z przepisów art. 47b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawa geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. Z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 z późn. zm.).

W tym przypadku policjanci przeprowadzą rozmowy z administratorami, dozorcami i użytkownikami nieruchomości oraz poinformują o obowiązkach, jakie nakłada na nich wskazana powyżej ustawa. Działania informacyjne będą prowadzone do końca marca.

W późniejszym terminie będą prowadzone przez funkcjonariuszy działania sprawdzające. Istotnym jest fakt, że uchylenie się od realizacji obowiązku oznaczenia posesji lub realizowanie go w niewłaściwy sposób poprzez brak utrzymania takiej tabliczki w należytym stanie, stanowi wykroczenie, które zgodnie z przepisem art. 64 Kodeksu wykroczeń zagrożone jest karą grzywny do 250 złotych lub karą nagany.

Apelujemy o zwrócenie uwagi na właściwe oznakowanie swoich posesji.
Pamiętajmy, że widoczny numer budynku wraz z nazwą ulicy zdecydowanie ułatwi pracę służbom mundurowym. W przypadku działań policjantów może mieć to istotne znaczenie w kwestii zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom powiatu.

Źródło: via KPP Szamotuły