Osiedle Na Górce walczy o czyste powietrze

24 marca w kawiarni „Bombonierka” odbyło się spotkanie zorganizowane przez Gminę Wronki i Zarząd Osiedla Na Górce. Mieszkańcy osiedla postanowili zatroszczyć o się dobrą jakość powietrza.

„Czyste powietrze dla Wronek!” pod takim hasłem odbyło się piątkowe spotkanie mieszkańców Osiedla Na Górce. Sala kawiarni „Bombonierka” wypełniła się zaproszonymi gośćmi. Spotkanie poprowadził przewodniczący Zarządu Osiedla Michał Biedziak, z Urzędu Miasta pojawili się przedstawiciele: Marta Orzeł, Jolanta Wasik i Paweł Mazurczak.

Marta Orzeł z Referatu Ochrony Środowiska wyjaśniła, czym zanieczyszczone jest powietrze oraz znaczenie pyłów PM 10 i PM 2,5. Zwróciła uwagę, że skutki zanieczyszczeń odczuwają ludzie, środowisko i całe otoczenie. Wspomniała, czym grozi spalanie śmieci w domu, tłumacząc również zjawisko smogu.

Następnie Jolanta Wasik przedstawiła szczegóły dotyczące dofinansowań do urządzeń proekologicznych. Omówiła warunki dotacji, procedurę dofinansowania oraz wysokość sumy, którą może pokryć budżet gminy. Wszystkie informacje zostały przekazane zrozumiale i zobrazowane prezentacją multimedialną. Chętni mogli się zapoznać z wnioskiem dotacyjnym oraz uchwałami, związanymi z możliwością dofinansowania.
Głos zabrał również komendant straży miejskiej – Paweł Mazurczak, który nie tylko mówił o kontrolach przeprowadzonych przez strażników, ale zachęcił mieszkańców do odważnego działania. Twierdził, że powinni oni zwracać uwagę sąsiadom, którzy po prostu ich trują.

Interesująca była dyskusja, która nastąpiła po wypowiedziach urzędników. Mieszkańcy wzajemnie przekonywali się do proekologicznych rozwiązań i skorzystania z dotacji. Wielu mówiło o tym, jak zmienili urządzenia grzewcze i jakie są tego zalety. Były to wypowiedzi bezcenne, bo kto może lepiej przekonać do pozytywnych zmian, niż ludzie, którzy już je wprowadzili? Spotkanie było świetnym pomysłem, który został doskonale zrealizowany. Każdy mógł zadać pytanie i zostać wysłuchanym. Gratulujemy Zarządowi Osiedla Na Górce takiej inicjatywy i życzymy powodzenia we wspólnej walce o czyste powietrze we Wronkach.