Stanowisko gminy w sprawie złego stanu powietrza

Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody Wielkopolskiego ostrzega przed bardzo złą jakością powietrza na terenie Wielkopolski. W treści komunikatu czytamy, że grupy szczególnie podatne na negatywne skutki zanieczyszczenia powietrza powinny unikać spędzania czasu na zewnątrz.

Ze względu na bardzo złą jakość powietrza w województwie wielkopolskim w dniu dzisiejszym (16.02.2017) ocenianą na podstawie pomiarów bieżących pyłu PM10 oraz pyłu PM2,5 – dla czasu uśredniania 1 godzina – osoby starsze i dzieci, osoby z chorobami serca oraz dróg oddechowych, astmatycy i inne grupy szczególnie podatne na negatywne skutki zanieczyszczenia powietrza powinny unikać spędzania czasu na zewnątrz; odradza się uprawianie aktywności na otwartej przestrzeni (bieganie, jazda na rowerze).czytamy w komunikacie

Od jakiegoś czasu na obszarze Polski utrzymują się bardzo wysokie stężenia pyłu drobnego (PM10, PM2,5). Średnie dobowe stężenia pyłu PM10 (czyli pyłu o średnicy ziaren do 10 mikrometrów) lokalnie osiąga poziom stężenia, przy którym władze lokalne powinny informować społeczeństwo o wystąpieniu ryzyka zdrowotnego związanego z przebywaniem na otwartym powietrzu. Na zaistniałą sytuację wpływ mają następujące czynniki: warunki meteorologiczne (inwersja, brak wiatru i opadów); intensywna emisja pyłu drobnego zwłaszcza z indywidualnych pieców i kotłów grzewczych; ukształtowanie terenu w tej części Polski.

center>


Zapytaliśmy Urząd Miasta i Gminy we Wronkach czy monitorowana jest jakość powietrza w naszym mieście. Zdarzają się wieczory, podczas których ciężko wyjść z domu z powodu wszechobecnego smrodu z kominów.

Ocena jakości powietrza należy do zadań wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska. Z naszych informacji wynika, że Zarząd Województwa Wielkopolskiego opracowuje projekt uchwały w sprawie „Programu ochrony powietrza dla strefy wielkopolskiej w zakresie pyłu PM10, PM2,5 oraz B(a)P” w celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia tych przekroczeń oraz ograniczenia ich skutków i czasu ich trwania. Uchwała ma objąć również gminę Wronki. Warto dodać, że strażnicy miejscy na bieżąco kontrolują gospodarstwa domowe pod kątem spalania odpadów komunalnych.odpowiada Tobiasz Chożalski podinspektor ds. komunikacji społecznej przy UMiG

PM2,5 i PM10 są to aerozole atmosferyczne (pył zawieszony) o średnicy nie większej niż 2,5 i 10 mikrometra. Ten pierwszy zdaniem Światowej Organizacji Zdrowia jest najbardziej szkodliwy dla zdrowia człowieka spośród innych zanieczyszczeń atmosferycznych.

Drobny pył dostaje się bezpośrednio przez płuca do krwi. Szacuje się, że życie przeciętnego mieszkańca Unii Europejskiej jest krótsze z tego powodu o ponad 8 miesięcy, a życie przeciętnego Polaka, w stosunku do mieszkańca UE, jest krótsze o kolejne 1-2 miesiące.

Na stan powietrza wpływ między innymi ma to, czym palimy w kotłach, aby ogrzać dom i wodę. Zdając sobie sprawę, że wiele gospodarstw domowych wykorzystuje węgiel, drewno, a niektóre cokolwiek, co ma jakąkolwiek wartość opałową. Gmina prowadzi projekt dofinansowania do kupna nowoczesnych i ekologicznych kotłów, który jest rozwijany z roku na rok. Z tej możliwości skorzystało już wielu wronczan. W 2017 zmieniły się zasady dofinansowania, ale nadal można liczyć na pomoc Gminy.

Wszelkie kwestie związane z możliwością uzyskania dofinansowania do proekologicznych urządzeń grzewczych w najbliższym czasie zostaną umieszczone na naszej stronie internetowej z zakładce „dla mieszkańca – ochrona środowiska”. Szczegółowych informacji udzielają również pracownicy Referatu Ochrony Środowiska. Przypominam, że zgodnie z przyjętą w styczniu uchwałą, mieszkańcy mogą ubiegać się o dofinansowanie w wysokości 70% (nie więcej niż 6 tys. zł) do kotłów gazowych i pomp ciepła. Dla kotłów olejowych, urządzeń elektrycznych, kotłów na paliwo stałe, kotłów na biopaliwo oraz pieców akumulacyjnych przewidziano dofinansowanie w takiej samej wysokości, lecz do 4 tys. zł.wyjaśnia Tobiasz Chożalski

Z dziennikarstwem byłem związany zanim osiągnąłem pełnoletność. Umiejętności nabywałem głównie dzięki własnej inicjatywie, ale też w lokalnych pismach. Od zawsze jestem zaangażowany w pomaganiu lokalnej społeczności. Zawsze dążę do tego, aby tworzone przeze mnie materiały były jak najwyższej jakości.

2017-02-16