OSP Wartosław ma nową strażnicę

W tym roku Ochotnicza Straż Pożarna w Wartosławiu obchodzi 90. rocznicę powstania. Sobota była okazją, aby uczcić to wydarzenie, ponieważ do użytku oddano nową strażnicę dla druhów z Wartosławia. Nowoczesny obiekt zwiększy poziom bezpieczeństwa w regionie.

„Życie strażackie to walka z żywiołem, to szkoła poświęcenia swoich osobistych korzyści dla dobra ogólnego”. – takie słowa odczytano podczas obchodów 50. rocznicy powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Wartosławiu. 40 lat później, naczelnik jednostki, druh Marek Magdziński, ponownie je przytoczył, podkreślając, że pomimo upływu półwiecza, nie straciły one sensu i znaczenia dla strażaków z Wartosławia.

Dwa lata temu OSP Wartosław otrzymała nowy lekki wóz bojowy, który zastąpił starego i wysłużonego żuka. W tym roku przyszedł czas na przenosiny do nowej strażnicy. Dotychczasowy „dom” strażaków z Wartosławia wybudowany jeszcze pod koniec lat 40. ubiegłego wieku był w coraz gorszym stanie, a przepisy bezpieczeństwa okazały się dla budynku bezlitosne. Na początku drugiego półrocza ruszyły prace budowlane, mające na celu dobudowanie do świetlicy wiejskiej garażu dla wozu strażackiego wraz z miejscem na biuro oraz szatnie dla strażaków. Koszt inwestycji wyniósł ponad 183 tysiące złotych. W sobotę przecięto symboliczną wstęgę, a wartosławscy druhowie już oficjalnie mogli wprowadzić się do nowej strażnicy.

Uroczystość oddania do użytku nowej strażnicy połączono z rocznicą 90-lecia istnienia jednostki. Do Wartosławia przyjechali goście z jednostek z terenu gminy Wronki, a także z Państwowej Straży Pożarnej w Szamotułach. Na ręce prezesa OSP Wartosław, Krzysztofa Majdańskiego, przekazano liczne podarunki. Była to też okazja do wręczenia odznaczeń dla druhów.

Za wysługę lat otrzymali: 40 lat – Mirosław Kaczmarek; 35 lat – Marek Rybarczyk i Tomasz Sobieski; 30 lat – Dariusz Klockiewicz i Zbigniew Kudliński; 20 lat – Jan Nowak. Uhonorowano także członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej, którzy już niebawem wejdą w szeregi pełnoprawnych strażaków OSP Wartosław. Odznaki wręczono: Sylwii Rybarczyk, Klaudii Sobieskiej, Bartkowi Smolibockiemu, Sebastianowi Warosiowi, Jakubowi Kaczmarkowi, Szymonowi Magdzińskiemu, Pawłowi Kaczmarkowi, Mateuszowi Tyrchanowi, Weronice Malinowskiej, Mai Kudlińskiej i Błażejowi Warosiowi.

„Życie strażackie to walka z żywiołem, to szkoła poświęcenia swoich osobistych korzyści dla dobra ogólnego”. (Skoroszyt OSP Wartosław, cytat z tekstu „50 lat pracy Ochotniczej Straży Pożarnej w Wartosławiu”)
Pierwsza wzmianka o istnieniu straży ogniowej w Wartosławiu dotyczy lat 1793-1794. W opracowaniu poświęconemu stanowi bezpieczeństwa prowincji poznańskiej z tego czasu odnotowano, że wówczas w Wartosławiu były 82 domy zamieszkiwane przez 462 mieszkańców, a stan wyposażenia Wartosławia w sprzęt pożarniczy był następujący: sikawki podręczne (tzw. szpryce): ogółem – 2, metalowe – 0, drewniane – 2; kufy (beczki) – 4; węborki (wiadra) – 4; bosaki – 0; drabiny – 0;

Ochotnicza Straż Pożarna w Wartosławiu została utworzona 26 czerwca 1926 roku. W protokole spotkania założycielskiego odnotowano: „Nie bacząc na trudne warunki, na brak lokalu strażnicy i sprzętu, utworzono w naszej wsi Ochotniczą Straż Pożarną.” Pierwszym naczelnikiem został Wiktor Grott. W skład pierwszego zarządu poza wymienionym weszli: podnaczelnik – Borkowski Leon, sekretarz – Krupczyński Józef, skarbnik – Jerzyński Andrzej, adiutant i instruktor – Kudliński Andrzej, sołtys – Surówka Władysław, członek honorowy – kierownik szkoły Nowak Feliks. W tym czasie jedynym sprzętem strażackim znajdującym się we wsi była sikawka konna na żelaznych kołach pochodząca z czasów I wojny światowej.

historia_osp_wartoslaw-1

Jednostka nie otrzymywała żadnych dotacji finansowych, dlatego strażacy wypracowywali pieniądze organizując zabawy taneczne lub występy teatralne. („Oprócz działalności typowo strażackiej rozwijano działalność rozrywkową i kulturalną organizując występy teatralne dla ludności. Działalność ta przynosiła znaczną ilość pieniędzy, za którą zakupywano sprzęt.”)
Za pierwsze pieniądze (październik 1926 r.) zakupiono trąbkę mosiężną służącą do zawiadamiania o pożarach i zbiórkach, następnie 5 sukiennych mundurów i 5 czapek. („Sukiennych mundurów nie kupowało się w sklepach, ale zakupiono materiał, a jeden z członków z zawodu krawiec uszył je, aby straż nasza wyglądała jednolicie i elegancko.”) Podczas organizowanych we Wronkach zawodów, OSP Wartosław zajęła I miejsce i zdobyła „60 metrów węża strażackiego”.

Pierwszą strażnicą była stodoła w domu gminnym. Starczało w niej miejsca zaledwie na sprzęt i umundurowanie. Do transportu sprzętu używano trzech koni, które dostarczali zobowiązani przez sołtysa gospodarze, mający dyżur strażacki w danym tygodniu.
Kolejnym naczelnikiem straży był Stanisław Moliński, który pełnił tę funkcję do czasu wybuchu II wojny światowej.
W 1939 roku okupant powołał w miejscowości własną straż ogniową bazując na zastanym sprzęcie, uzupełniając go motopompą. Członkami straży musieli zostać obywatele wytypowani przez naczelnika niemieckiego.

historia_osp_wartoslaw-2

Po wojnie straż liczyła 21 członków, a naczelnikiem został Józef Mgiełka. W 1947 roku jednostka otrzymała samochód przystosowany do pełnienia funkcji strażackich. „Dziwaczny nieco pojazd z dzwonkiem pozostał u nas tylko przez 1 rok, ze względu na zły stan techniczny”.

W latach 1948/49 „wybudowano strażnicę z obszernym pomieszczeniem”, którą zlokalizowano w południowo-wschodniej części wsi. Od tego czasu OSP Wartosław corocznie otrzymywała dotacje na sprzęt i umundurowanie. W roku 1957 jednostka wzbogaciła się o motopompę, a w 1960 zamontowano syrenę strażacką. Rok później straż otrzymała nową motopompę PO3. W 1969 roku wybudowano zbiornik przeciwpożarowy, a w roku 1979 OSP Wartosław otrzymała sztandar z okazji 50-lecia istnienia.

W 1994 roku do Wartosławia przekazano przyczepę gaśniczą. W roku 1999 jednostka otrzymała samochód gaśniczy ŻUK GLM8/8 oraz motopompę PO5, a następnie motopompę PO5 z rozruchem elektrycznym. W roku 2001 odnowiono budynek remizy, a dwa lata później przekazano do Wartosławia kolejną motopompę Tohatsu.

W roku 2006 OSP Wartosław obchodziła jubileusz 80-lecia istnienia. Podczas uroczystości, połączonej z obchodami 225-lecia powstania wsi, jednostka otrzymała nowy sztandar.

W roku 2014 dzięki dotacji z Gminy Wronki OSP Wartosław otrzymała lekki samochód ratowniczo-gaśniczy Ford Transit. W roku 2016, również dzięki dofinansowaniu z Gminy Wronki, wybudowano nową strażnicę zlokalizowaną przy świetlicy wiejskiej. Uroczyste otwarcie nastąpiło 19 listopada.Historia OSP Wartosław, oprac. Daria Wajdeman-Waszyńska, cytaty zaczerpnięto ze skoroszytów z dokumentami OSP Wartosław, własność: OSP Wartosław