Stulecie harcerstwa we Wronkach

Pokolenia wronieckich harcerzy spotkały się razem, aby świętować setną rocznicę założenia we Wronkach pierwszej drużyny harcerskiej. Druhowie spotkali się na Rynku, gdzie odbyła się główna część uroczystości, a następnie wspólnie świętowali na terenie Olszynek.

Sobotnie (3 września) uroczystości rozpoczęły się pod wronieckim muzeum, pod budynkiem umieszczono drewnianą ławkę-rzeźbę poświęconą zasłużonemu dla lokalnego harcerstwa oraz całego miasta – druhowi Marianowi Radomskiemu. Następnie odbyła się Msza Św. w klasztorze franciszkańskim. Po Eucharystii kolumna harcerzy udała się na Rynek, gdzie odbyły się główne uroczystości. Odznaczono tam najbardziej zasłużonych harcerzy – Marię Urban i Krystynę Tomczak, przyjaciół druhów – Mirosława Wieczora, a także różne organizacje i instytucje, które w jakiś sposób przyczyniły się do rozwoju harcerstwa we Wronkach.

Po przemówieniach gości, zapalono symboliczne znicze pod tablicami, poświęconymi nieżyjącym harcerzom. Następnie druhowie udali się do Olszynek, gdzie wspólnie przy ognisku śpiewano, zjedzono tradycyjną grochówkę oraz jubileuszowy tort. Była to również okazja do wspomnień we wspólnym gronie.

Z dziennikarstwem byłem związany zanim osiągnąłem pełnoletność. Umiejętności nabywałem głównie dzięki własnej inicjatywie, ale też w lokalnych pismach. Od zawsze jestem zaangażowany w pomaganiu lokalnej społeczności. Zawsze dążę do tego, aby tworzone przeze mnie materiały były jak najwyższej jakości.

2016-09-12