Remont mostu

Jak się okazuje, stan dylatacji, znajdujących się pomiędzy przęsłami mostu drogowego we Wronkach, wskazuje na potrzebę ich wymiany. Remont mostu, został jednak przesunięty w czasie.

most1

Jeszcze na początku sierpnia jedna z szamotulskich gazet zapowiadała mające się zacząć we wrześniu kłopoty komunikacyjne we Wronkach, wynikające z wymiany zamontowanych 14 lat wcześniej dylatacji. Jak się okazuje mieszkańcy miasta oraz podróżujący przez Wronki kierowcy mogą na razie spać spokojnie. Naczelnik Wydziału Mostów w Wielkopolskim Zarządzie Dróg Wojewódzkich, pani Małgorzata Wyrybkowska-Walkowiak, poinformowała nas, że :

Planowana wymiana dylatacji na moście we Wronkach nie zostanie zrealizowana w roku bieżącym z powodu braku odpowiednich środków finansowych. Przetarg został unieważniony. Złożone oferty przekraczały dwukrotnie zarezerwowaną kwotę. Wymiana dylatacji miała być zrealizowana w ramach bieżącego utrzymania obiektów mostowych, a nie ze środków inwestycjnych.

Przetarg zostanie ogłoszony ponownie w 2017 roku.

most2