Budimex wybuduje obwodnicę

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzki poinformował o wyborze oferty w przetargu na budowę obwodnicy Wronek. Zwyciężyła firma Budimex.

Ofertę podzielono na dwie części. Pierwsza to budowa drogi od drogi powiatowej nr 1895P (ul. Mickiewicza) do Drogi Wojewódzkiej nr 182. Druga natomiast to od Drogi Wojewódzkiej nr 184 do tej samej drogi powiatowej. Cena brutto wybudowania pierwszej części obwodnicy wyniesie 24.487.587,00 złotych, a druga 24.643.942,00.

Umowa zostanie podpisana w lipcu, co pozwoli rozpocząć zaawansowane prace projektowe tak, by w przyszłym roku rozpocząć budowę, która zgodnie z planem powinna zakończyć się najpóźniej w 2019 roku.