III edycja Budżetu Obywatelskiego

Wroniecki Budżet Obywatelski – właśnie rusza III edycja. Podczas ostatniej sesji Rady MiG Wronki radni podjęli uchwałę w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych, dotyczących budżetu obywatelskiego na rok 2017 w Gminie Wronki.

Uprawomocnienie się uchwały spowoduje, że mieszkańcy Miasta i Gminy Wronki będą mieli do dyspozycji 320 tys. zł. Pieniądze zostaną przeznaczone na zadania, które zdobędą największe poparcie wśród społeczeństwa. Jednak tegoroczna edycja różni się od dwóch poprzednich tym, że będzie obowiązywał podział zadań projektowych według kategorii lokalizacji miejskie i wiejskie oraz kategorii wielkości kwoty przeznaczonej na realizację – małe do 20 tys. zł i duże od 20 do 100 tys. zł. Pula budżetu obywatelskiego w zeszłym roku wynosiła 300 tys. zł  w tym roku urosła ona o 20 tys. Dodatkowo każdy zgłoszony projekt będzie musiał zostać poparty przez przynajmniej 15 mieszkańców.

Harmonogram konsultacji społecznych:

konsulatcje