Wronki doczekają się basenu?

Lada dzień, właściciele terenów po byłej „Mączkarni” będą ponownie próbowali sprzedać nieruchomość. Do tej pory, potencjalni nabywcy rezygnowali z kupna ze względu na nakład pracy i funduszy w celu przystosowania obiektu do własnych wizji. Teraz może się to zmienić.

Od wielu lat Zakłady Przemysłu Ziemniaczanego w Pile bezskutecznie próbowały znaleźć nabywcę rozpadających się budynków po wronieckim zakładzie. Część z nich znalazła już nowego właściciela. Jednak budynki produkcyjne, magazyny oraz zbiorniki wodne dalej pozostawały w rękach pilskiego zakładu. Jak się nieoficjalnie dowiedzieliśmy, kilku potencjalnych inwestorów oglądało obiekty przy ulicy Sierakowskiej. Następnie rezygnowali ze składania ofert, prawdopodobnie zniechęceni ogromem prac jaki należałoby włożyć w tę inwestycję.

Stosunkowo niedawno włodarze ZETPEZET-ów postanowili, że obiekty których nie zdołali sprzedać zostaną zrównane z ziemią. A następnie ponownie wystawione na sprzedaż. Niedługo właśnie ma dojść do takiej sytuacji. Według strategii przyjętej przez pilską firmę, łatwiej będzie im sprzedać niezabudowaną nieruchomość.

Udało się sprzedać większość działek wchodzących w ich skład zakładów, w tym m.in. tereny zagospodarowania ścieków w rejonie wsi Popowo – teren nabyła Spółka Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o. we Wronkach. Pozostałe działki nabyli nabywcy (z jednym wyjątkiem) z rejonu Wronek.
Ze względu na brak nabywcy (mimo ogłaszania wielokrotnych przetargów), nie sprzedano terenu, na którym posadowione są głównie budynki produkcyjno-operacyjne byłego zakładu produkcyjnego.
Aby obniżyć koszty utrzymania majątku we Wronkach, Zarząd Spółki „ZETPEZET” podjął decyzję o rozebraniu budynków i budowli znajdujących się na niesprzedanym terenie.mówił w listopadzie prezes zarządu ZETPEZET, Jarosław Mela

Jak się dowiedzieliśmy jeden z poznańskich inwestorów, który zakupił część gruntów po Zakładach Przemysłu Ziemniaczanego, ma zamiar stworzyć w tym miejscu kompleks rekreacyjny, w ramach, którego znajdą się basen i siłownia wielofunkcyjna. Kilka dni temu napisaliśmy do inwestora z prośbą o szczegółowe informacje dotyczące budowanego obiektu. W odpowiedzi na maila otrzymaliśmy wizualizację planowanej inwestycji.

Od dawna szukaliśmy odpowiedniego miejsca, aby stworzyć tereny rekreacyjne we Wronkach. Uważamy, że to miasto rozwija się w tak szybkim tempie, że mieszkańcy powinni mieć dostęp do nowoczesnego kompleksu rekreacyjnego. Gdy pojawiła się możliwość zakupienia działek, należących wcześniej do ZETPEZET-ów, postanowiliśmy zainwestować w te tereny.napisał Konrad Witzmann, rzecznik spółki RWWC z Poznania

 

Screenshot_2016-03-31-19-48-10_20160401200821388

PRIMA APRILIS!

Jak myślicie, basen jest potrzebny we Wronkach?