Naprawy przejazdów kolejowych

W  dniach od 11 kwietnia do 30 maja 2016 r. będą prowadzone naprawy przejazdów kolejowych. Zmiana organizacji ruchu w następujących miejscach: 

– w rejonie ul. Nadbrzeżnej we Wronkach,

– w miejscowości Szklarnia,

– w miejscowości Mokrz,

– w rejonie drogi wojewódzkiej nr 149, w pobliżu miejscowości Mokrz.

Przejazdy kolejowe nie będą w tych samych godzinach zamknięte, pozostawiając możliwość objazdu dla kierowców. Przejazdy kolejowe – z wyjątkiem Szklarni – będą czasowo zamknięte w porze nocnej w godz. od 22:30 do 5:30.