Co z budynkiem po przedszkolu?

Niedługo minie rok odkąd Urząd Miasta i Gminy rozpoczął starania o wykupienie budynku przy ulicy Kościuszki, w którym wcześniej znajdowało się przedszkole.

Budynek jest własnością poznańskiej Kurii Metropolitarnej. Choć ksiądz proboszcz Janusz Małuszek zgodził się na użyczenie budynku, co jest dla Gminy dobrym rozwiązaniem, to jednak nie pozwala ono na inwestowanie środków własnych i aplikowanie o środki zewnętrzne. To natomiast uniemożliwia przystosowanie budynku do funkcji, którą miałby pełnić. Dawne przedszkole przy ulicy Kościuszki we Wronkach miałoby zostać odnowione i zagospodarowane, a następnie wykorzystane do celów publicznych związanych z działalnością Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wronkach. Prawdopodobnie w nieruchomości powstałby dzienny dom seniora.

Wroniecki Urząd od kwietnia 2015 roku prowadzi rozmowy w sprawie wykupienia budynku po przedszkolu. Jak poinformował nas Tobiasz Chożalski, część rozmów prowadzona była za pośrednictwem księdza proboszcza parafii farnej. Na początku czerwca 2015 roku Kuria Metropolitarna poprosiła Urząd Miasta i Gminy o propozycję kwoty transakcji. Po rozmowach telefonicznych wroniecki Urząd złożył w grudniu ubiegłego roku oficjalną ofertę kupna. Jako cenę nabycia nieruchomości zaproponowano kwotę 150 000 złotych. Gmina brała bowiem pod uwagę stan budynku i koszty, które będzie musiała ponieść w związku z koniecznym remontem.

Niestety nadal nie ma odpowiedzi Kurii na propozycję wronieckiego magistratu. Pozostaje czekać i liczyć na przychylność władz poznańskiego Kościoła. Dopiero po zakupieniu budynku przy Kościuszki Gmina będzie mogła rozpocząć odnawianie i zagospodarowywanie tego miejsca.