Budżet Obywatelski: Projekt Zamościa deklasuje konkurencję

Poznaliśmy wyniki głosowania na tegoroczny Budżet Obywatelski. Oddano ponad 4 tysiące głosów. Każdy mieszkaniec mógł oddać swój głos tylko na jeden projekt. Najwięcej uzyskał pomysł  budowy świetlicy na Zamościu.

 

Przez 11 dni wronczanie oddali w sumie 4112 głosów. Głosów klasycznie oddanych, poprzez postawienie krzyżyka na karcie i wrzucenie jej do urny, było ledwie 254 – nieco ponad 6% całej puli. Dzięki możliwości głosowania w Internecie, liczba oddanych głosów wzrosła pięciokrotnie w porównaniu do zeszłego roku.

Najwięcej głosów zyskał projekt budowy świetlicy na Zamościu, mieszkańcy tej dzielnicy Wronek potrafili się zmobilizować. Co czwarty głosujący krzyżyk postawił przy 11 pozycji. Drugie miejsce zajęła „jedynka” na liście 24 projektów – remont chodnika do szkoły w Chojnie. Nieco ponad 400 głosów oddano na przebudowę drogi wyjazdowej z Placu Targowego przy „Kornelówce”.

Poniżej przedstawiamy pełną listę projektów wraz z głosami. W nawiasach znajdują się te oddane w sposób klasyczny oraz w głosowaniu internetowym. O tym, ile zadań zostanie zrealizowanych z tegorocznego Budżetu Obywatelskiego, zadecyduje Rada Miasta i Gminy Wronki. Projekty, które nie zostaną zrealizowane, mogą być wyznacznikiem dla radnych, czego mieszkańcy potrzebują.

 

1. Remont chodnika do Szkoły Podstawowej w Chojnie (przy drodze gminnej z centrum wsi do Szkoły) –
473 (4/469) głosy
2. Przebudowa drogi wyjazdowej z Placu Targowego przy Szkole Podstawowej nr 2 –
412 (10/402) głosów
3. Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych polegająca na budowie chodnika w ciągu ulic: Jabłoniowej i Wiśniowej we Wronkach –
152 (4/148) głosy

4. Ścieżka rowerowa – od ul. Działkowej do Warszawy (działki nr: 1935, część 1947, 1946 i 92/2) –
75 (2/73) głosów
5. Budowa altany murowanej do biesiadowania wraz z grillowiskiem we wsi Biezdrowo (przy siłowni zewnętrznej i placu zabaw) –
199 (2/197) głosów
6. Boisko do piłki plażowej, miejsce na ognisko, skwer zieleni – teren przy świetlicy wiejskiej we Wróblewie –
209 (0/209) głosów
7. Rozbudowa ścieżki pieszo-rowerowej lub chodnika przy ul. Staromiejskiej w Nowej Wsi w kierunku Starego Miasta –
71 (2/69) głosów
8. Modernizacja boiska przy ul. Wspólnej –
53 (1/52) głosy
9. Wymiana oświetlenia ulicznego na ledowe – miasto i gmina Wronki –
120 (3/117) głosów
10. Położenie płyt na drodze między Marianowem a Starym Miastem –
79 (2/77) głosów
11. Budowa budynku kulturalno-socjalnego (ul. Dębowa przy boisku sportowym) –
937 (47/890) głosów
12. Utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej w Kłodzisku –
108 (9/99) głosów
13. Street Workout Park we Wronkach (w jednej ze wskazanych lokalizacji – Park, Osiedle Borek, Osiedle Zamość, Olszynki) –
366 (13/353) głosów
14. Rozbudowa amfiteatru w parku w Nowej Wsi –
8 (0/8) głosów
15. Budowa chodnika – ul. Szkolna w Nowej Wsi –
22 (1/21) głosy
16. Budowa ścieżki pieszo-jezdnej wzdłuż drogi gminnej w Nowej Wsi, Warszawie, Starym Mieście (w pasie drogi gminnej: dz. nr 145 Nowa Wieś, dz. nr 90 Stare Miasto) –
57 (4/53) głosów
17. Strefa spotkań biesiadnych w Rzecinie (polana za budynkiem świetlicy) –
39 (0/39) głosów
18. Wykonanie elewacji świetlicy wiejskiej i strażnicy w Samołężu –
56 (0/56) głosów
19. Doposażenie placu zabaw w Nowej Wsi – park w Nowej Wsi –
22 (0/22) głosy
20. Budowa siłowni zewnętrznej w Nowej Wsi (park lub teren przy szkole) –
282 (5/277) głosy
21. Utwardzenie gruntu placu zabaw – ul. Dębowa –
3 (0/3) głosy
22. Siłownia zewnętrzna wraz ze Street Workout  – Osiedle Borek –
227 (22/205) głosów
23. Wiata rekreacyjna z siedziskami i miejscem na grillowanie – plac zabaw przy świetlicy wiejskiej w Obelzankach –
21 (2/19) głosów
24. Budowa siłowni zewnętrznej we wsi Pożarowo (w centrum wsi przy boisku sportowym) –
121 (3/118) głosów