Kornelówka ma nowego dyrektora

1 października 2015 roku Burmistrz Miasta i Gminy Wronki ogłosił konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego.

Konkurs został ogłoszony po tym, jak dotychczasowa dyrektor SP 2 we Wronkach – Małgorzata Andrzejczak – objęła stanowisko kierownika referatu organizacyjnego w Urzędzie Miasta.

Kandydatury można było zgłaszać do 16 października, do tego dnia tylko jedna osoba złożyła wymagane dokumenty. Jedyną kandydatką na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 jest mgr inż. Anna Rudy, obecna dyrektor Zespołu Szkół w Ostrorogu.

Jak nieoficjalnie udało nam się dowiedzieć po dzisiejszej rozmowie w Urzędzie Miasta, Anna Rudy została nowym dyrektorem Kornelówki.

mgr inż. Anna Rudy – nauczyciel chemii, od 2007 roku wicedyrektor Zespołu Szkół w Ostrorogu, a od sierpnia 2015 pełniąca obowiązki dyrektora we wspomnianej szkole.