Rodzinny Rajd Rowerowy

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Wronki zaprasza na Rajd Rowerowy dla całej rodziny, który odbędzie się 27 czerwca (sobota).

Uczestnicy ruszą o godz. 12.30 spod Biblioteki do Biezdrowa, a następnie do Wartosławia, gdzie czekać będzie na nich posiłek. Na rajd obowiązują zapisy (do 23 czerwca) – osobiście w Bibliotece, lub telefonicznie 67 254 06 17. Przed zapisaniem się na Rajd należy zapoznać się z regulaminem.

 

REGULAMIN RAJDU :

I.Cel rajdu

1. Propagowanie aktywnych form wypoczynku w gronie rodzinnym oraz poznawanie walorów krajoznawczych gminy Wronki.

2. Popularyzacja roweru jako zdrowego środka lokomocji.

3. Propagowanie zasad ruchu drogowego wśród dzieci i młodzieży

 

II.Organizator

Wroniecki Ośrodek Kultury, Biblioteka Publiczna

 

III. Termin rajdu

27.06.2015r. (sobota)

 

IV. Organizacja rajdu

Zbiórka  przed siedzibą Biblioteki Publicznej we Wronkach ul.Szkolna 2 o godz. 12.30

Trasa Wronki-Biezdrowo-Wartosław

 

V. Warunki uczestnictwa

1. Uczestnictwo w rajdzie wymaga zgłoszenia do 23 czerwca 2015 r. w siedzibie Biblioteki Publicznej we Wronkach ul.Szkolna 2.

2. Osoby poniżej 18 roku życia mogą wziąć udział w rajdzie jedynie pod opieką rodzica lub opiekuna.

3.Uczestnicy rajdu ubezpieczają się we własnym zakresie.

4. Udział w rajdzie jest bezpłatny.

5. Rower uczestnika rajdu musi być sprawny, wyposażony w dobrze działający hamulec oraz światło białe przednie i światło czerwone tylne.

6.Wskazane jest posiadanie kasków ochronnych i kamizelek odblaskowych.

 

VI. Inne postanowienia

1. Organizator nie bierze żadnej odpowiedzialności za ewentualne kolizje lub wypadki spowodowane przez uczestnika rajdu.

2. Organizator nie bierze na siebie odpowiedzialności za rzeczy zgubione, szkody osobowe, rzeczowe, majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zakończeniu rajdu.

3. Liczba rowerów jadących w jednej kolumnie nie może przekraczać 15.

4. Podczas jazdy w kolumnie należy zachować min. 200 m odległości pomiędzy poszczególnymi kolumnami.

5. Zabrania się udziału w rajdzie osobom będącym pod wpływem alkoholu, środków odurzających.

6. Uczestników obowiązują przepisy  o ruchu drogowym, o ochronie przyrody i przepisy przeciwpożarowe na terenach leśnych i innych.

7. Nieprzestrzeganie regulaminu rajdu oraz samowolna zmiana trasy rajdu powodują wykluczenie z rajdu.

8. Dla uczestników rajdu przewidziany jest posiłek na mecie.

rodzinny rajd rowerowy kręć z rodziną_27_06_15 6