Wybory prezydenckie – gdzie głosować?

Dokładnie za miesiąc wybierać będziemy prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Już teraz zamieszczamy ważne informacje dla wyborców, m.in. gdzie znajdują się lokale wyborcze dla poszczególnych części naszego miasta i gminy. Poniżej prezentujemy treść obwieszczenia burmistrza Wronek, dotyczącego wyborów prezydenckich na terenie naszej gminy. 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

BURMISTRZA  MIASTA  I  GMINY  WRONKI    z  dnia  7  kwietnia  2015 r.

 Na podstawie art. 16 § 1 i art. 61a § 1 i art. 61b ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zm.) oraz uchwał Rady Miasta i Gminy Wronki:            nr XXVII/235/2013 z dnia 30 stycznia 2013 r., XLIII/345/2014 z dnia 26 marca 2014 r., nr V/74/2015 z dnia 26 marca 2015 r., podaje się do wiadomości wyborców informację o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczpospolitej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

 

NR OBW

GRANICE OBWODU GŁOSOWANIA

SIEDZIBA OKW

***

1.

 

Wronki, ulice: Al. Wyzwolenia, Azaliowa, Brzoskwiniowa, Graniczna, Czereśniowa, Działkowa, Dworcowa, Jabłoniowa, Jaśminowa, Kameliowa, Kwiatowa, Morelowa, Nowa, Nowowiejska, Piękna, Radosna, Różana, Sadowa, Orzechowa, Towarowa, Ukośna, Waniliowa, Warzywna, Wiatraczna, Wiosenna, Wspólna, Wiśniowa, Zaułek, Górna, Miodowa; Nowa Wieś, ulice: Miodowa, Słonecznikowa.

Wroniecki Ośrodek Kultury

Wronki, ul. Poznańska 59

Tel. 696-249-893

Lokal dla niepełnosprawnych oraz do głosowania korespondencyjnego.

***

2.

Wronki, ulice: Dr I. Zimniaka, Kościelna, Kręta, Krótka, Plac Wolności, Powstańców Wielkopolskich, Poznańska, Rynek, Sierakowska, Spokojna.

Szkoła Podstawowa Nr 1

Wronki, ul. Mickiewicza 5

Tel. 696-250-075

***

3.

Wronki, ulice: B. Chrobrego, Garncarska, Klasztorna, Kościuszki, Mickiewicza 1-15, 23-53 nieparzyste, Podgórna, Rzeczna, Szkolna, Szpitalna, Wodna, Zwycięzców; Os. Mieszka I.

Szkoła Podstawowa Nr 1

Wronki, ul. Mickiewicza 5

Tel. 692-858-670

***

4.

Wronki, ulice: Lipowa, Niepodległości, Partyzantów, Polna, Ratuszowa; Os. Staszica.

Gimnazjum im. Z. Herberta

Wronki, ul. Polna 5

Tel. 692-858-597

Lokal dla niepełnosprawnych oraz do głosowania korespondencyjnego

***

5.

Wronki, ulice: Mickiewicza od 20 parzyste do końca, od 53a nieparzyste do końca, Słoneczna;          Os. Borek 1A – 1 E, 10A – 13, Os. Słowackiego.

Przedszkole „Bajkowy Świat”

Wronki, Os. Borek 20

Tel. 692-858-940

Lokal dla niepełnosprawnych oraz do głosowania korespondencyjnego

***

6.

Wronki, ulice: Cienista, Prasłowiańska, Os. Borek 2A – 8F, 14 do końca, Os. Słowiańskie.

Przedszkole „Bajkowy Świat”

Wronki, Os. Borek 20

Tel. 692-858-912

Lokal dla niepełnosprawnych oraz do głosowania korespondencyjnego

***

7.

Wronki, ulice: Brzozowa, Bukowa, Dębowa, Gajowa, Grabowa, Jaworowa, Jana Pawła II, Klonowa, Leśna, Łąkowa, Łowiecka, Myśliwska, Nadbrzeżna, Nadwarciańska, Ogrodowa, Piaskowa, Pogodna, Przesmyk, Rolna, Rzecińska, Sosnowa, Świerkowa, Topolowa, Wierzbowa, Zacisze.

Zespół Szkół Nr 1

Wronki, ul. Leśna 17

Tel. 692-858-682

***

8.

Miejscowości: Aleksandrowo, Borek, Jasionna, Krasnobrzeg, Nadolnik, Nowy Kraków, Obelzanki, Piła, Popowo, Smolnica, Stróżki, Szklarnia, Winnogóra.

Zespół Szkół Nr 1

Wronki, ul. Leśna 17

Tel. 692-858-961

***

9.

Miejscowości: Oporowo – Huby, Samołęż, Warszawa.

Nowa Wieś, ulice: Boczna, Górna, Kasztanowa, Lipowa, Młodych, Parkowa, Staromiejska, Szamotulska, Szkolna, Topolowa.

Szkoła Podstawowa

Nowa Wieś, ul. Szkolna 5

Tel. 692-859-229

***

10.

Miejscowości: Ćmachowo, Marianowo, Stare Miasto, Wierzchocin.

Zespół Szkół

Biezdrowo 9

Tel. 692-859-138

***

11.

Miejscowości: Biezdrowo, Dąbrowa, Głuchowo, Józefowo, Karolewo, Kłodzisko, Lubowo, Łucjanowo, Olesin, Olin, Pakawie, Pierwoszewo, Pożarowo, Wartosław, Wróblewo.

Zespół Szkół

Biezdrowo 9

Tel. 504-964-893

***

12.

Miejscowości: Chojno – Błota Małe, Chojno – Błota Wielkie, Chojno – Młyn, Chojno – Wieś, Dębogóra, Głuchowiec, Gogolice, Kobus, Lubowo Drugie, Lutyniec, Maszewice, Mokrz, Pustelnia, Rzecin, Samita, Szostaki, Tomaszewo, Zdroje.

Dom Kultury

Chojno – Wieś 10

Tel. 504-964-891

***

13.

Zakład Karny

Świetlica Zakładu Karnego

Wronki

ul. Partyzantów 1

Tel. 67 2545-030

***

            Każdy wyborca (w tym wyborca niepełnosprawny), na jego pisemny wniosek jest dopisywany do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania na obszarze gminy właściwej ze względu na miejsce jego stałego zamieszkania, albo w której czasowo przebywa. Wniosek o dopisanie do spisu wyborców złożyć należy w Urzędzie Stanu Cywilnego                      i Referacie Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta i Gminy Wronki , ul. Ratuszowa 5 pok. 5, tel. 67 2545 303 – w terminie do dnia 05.05.2015 r.

Wyborca, który przed dniem pierwszego głosowania złoży wniosek o dopisanie do spisu wyborców w wybranym obwodzie głosowania, będzie ujęty w tym spisie również w przypadku ewentualnego ponownego głosowania.

Wyborca niepełnosprawny o znacznym  lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.) oraz wyborca, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 75 lat, może złożyć wniosek                       o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w jego imieniu wraz ze zgodą osoby przyjmującej pełnomocnictwo oraz kopią aktualnego orzeczenia organu orzekającego o stopniu niepełnosprawności  w Urzędzie Stanu Cywilnego i Referacie Spraw Obywatelskich, ul. Ratuszowa 5 pok. 4, tel. 67 2545 302, adres e-mail usc@wronki.pl – w terminie do dnia             04.05.2015 r. Akt pełnomocnictwa sporządzony przed dniem pierwszego głosowania uprawnia pełnomocnika do oddania głosu również w ewentualnym ponownym głosowaniu.

Wyborca (w tym wyborca niepełnosprawny) wpisany do rejestru wyborców w Gminie Wronki może głosować korespondencyjnie. Zamiar głosowania korespondencyjnego należy zgłosić w Referacie Spraw Obywatelskich ul. Ratuszowa 5, pok. 5, tel. 67 2545 303 adres e-mail elud@wronki.pl – w terminie do dnia 27.04.2015 r. W przypadku głosowania ponownego termin ten upływa dnia 14.05.2015 r. Wyborca, który przed dniem pierwszego głosowania dokonał zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego, również w przypadku ewentualnego ponownego głosowania będzie głosował korespondencyjnie.

Zaświadczenia o prawie do głosowania wydaje się wyborcom odrębnie na każdy dzień głosowania. Wyborca uzyska zaświadczenie tylko na swój wniosek złożony w urzędzie, który sporządził spis wyborców.

Uwaga!

W przypadku zgłoszenia przez wyborcę niepełnosprawnego zamiaru głosowania korespondencyjnego, głosowanie za pośrednictwem pełnomocnika jest wyłączone.

Informacje w sprawach rejestru i spisu wyborców, udzielania pełnomocnictwa i głosowania korespondencyjnego można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Wronki przy ul. Ratuszowej 5 pokój nr 5 albo pod nr telefonu 67 2545 303.

Spis wyborców udostępniony zostanie w Urzędzie Miasta i Gminy ul. Ratuszowa 5, pokój 5 w okresie od 20.04. do 05.05.2015 r.

Przed przystąpieniem do głosowania wyborca będzie obowiązany okazać obwodowej komisji wyborczej dowód osobisty lub inny dokument umożliwiający stwierdzenie tożsamości.

Lokale wyborcze będą otwarte w dniu głosowania 10 maja 2015 r. (niedziela) w godzinach od 7.00 do 21.00.

 

                                         BURMISTRZ

MIROSŁAW  WIECZÓR