„Równy” dostęp do świadczeń medycznych

Wczoraj na łamach naszego portalu poinformowaliśmy o tym, że dyrekcja szamotulskiego szpitala przeniosła lekarza dyżurującego we Wronkach na teren szpitala w Szamotułach.

 

Zapytaliśmy o powód przeniesienia lekarza dyrekcję szpitala w Szamotułach. Na odpowiedź nie trzeba było długo czekać.

Poniżej prezentujemy odpowiedź dyrekcji szpitala.

O problemie warunków funkcjonowania pomocy doraźnej (wieczorynki) we Wronkach  był informowany przez Dyrektora Naczelnego Burmistrz Miasta i Gminy Wroni przed                      4 tygodniami.

Została dokonana wizja lokalna pomieszczeń, w których świadczone były usługi medyczne i stwierdzono, iż  nie spełniają one warunków wymaganych przez NFZ.

Po posiedzeniu Rady Społecznej SP ZOZ w dniu 01.04.2015 r. Dyrekcji SP ZOZ nakazano realizację  ww. świadczeń zgodnie z wymogami. Na terenie Szpitala posiadamy pomieszczenia spełniające wszystkie standardy i tam przenieśliśmy funkcjonowanie nocnej i świątecznej POZ.  Mieszkańcy powiatu mają równy dostęp do świadczeń medycznych i i nikt nie został jej pozbawiony.

lek. med. Andrzej Leja

 

Burmistrz oraz jego zastępca starają się jak mogą, by zapewnić mieszkańcom Wronek pomoc doraźną jednak mają związane ręce, bez chęci pomocy dyrekcji szpitala nie mogą nic zrobić.

W sprawie dyżurów lekarza w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej burmistrz Mirosław Wieczór i jego zastępca Robert Dorna spotkali się z dyrektorem Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szamotułach Wiesławem Jarnickim. Ustalono, że chociaż utrzymanie takiej opieki nie jest zadaniem gminy, Wronki są skłonne wspomóc powiat w zakresie lokalowym lub organizacyjnym. Jest nie do przyjęcia, aby szamotulski ZOZ nie zapewnił mieszkańcom naszej gminy opieki medycznej poza godzinami pracy lekarzy rodzinnych. Problem niewątpliwie trzeba rozwiązać – inicjatywa jest po stronie szamotulskiego ZOZ-u.

Joanna Kubacka