Najlepszy obiekt turystyki – konkurs

W naszej gminie znajduje się wiele gospodarstw agroturystycznych, a także miejsc gdzie podczas rekreacji wykorzystywane są walory wsi. Przedstawiamy państwu informacje na temat konkursu na najlepszy obiekt turystyki na obszarach wiejskich w Wielkopolsce.

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego ogłosił nabór zgłoszeń do IX edycji “Konkursu na najlepszy obiekt turystyki na obszarach wiejskich w Wielkopolsce”, który potrwa do 15 maja 2015 roku.

Celem konkursu jest promocja wielkopolskiej wsi jako miejsca wypoczynku, a także motywacja jednostek turystycznych i agroturystycznych, zwłaszcza tych małych, do podnoszenia standardu usług i wzbogacania oferty.

Laureaci konkursu, poza nagrodami finansowymi, są również objęci akcją promocyjną, stanowiącą również doskonałą reklamę i zachętę do poznania walorów krajobrazu przyrodniczego oraz kulturowego poszczególnych gmin naszego województwa.

Nagrody przyznawane są w trzech kategoriach:

1. Gospodarstwo agroturystyczne w funkcjonującym gospodarstwie rolnym.

2. Obiekt bazy noclegowej o charakterze wiejskim.

3. Obiekt na terenach wiejskich o charakterze np. terapeutycznym, edukacyjnym, rekreacyjnym, itp. wykorzystujące tradycje i walory wsi.

Szczegółowe informacje dotyczące IX edycji konkursu wraz z regulaminem, arkuszem zgłoszeniowym obiektu, kryteriami oceny, oświadczeniem o wyrażeniu zgody na udział w konkursie znajdują się na stronach internetowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego (www.umww.pl), oraz na stronach Wielkopolskiego Turystycznego SerwisuRegionalnego (www.wielkopolska.travel),gdzie znajduje się również baza nagrodzonych obiektów.

Źródło: Starostwo Powiatu Szamotulskiego
2015-04-13