XI Wielkopolska Powiatowa Olimpiada Wiedzy Konsumenckiej

17 marca br. odbył się finał XI Powiatowej Olimpiady Wiedzy Konsumenckiej. Celem konkursu jest upowszechnianie wśród młodzieży szkolnej wiedzy o prawach konsumentów. We współczesnej gospodarce rynkowej znajomość tych praw jest niezbędna w życiu codziennym.

Do konkursu przystąpiło po pięcioro uczniów z siedmiu szkół powiatu szamotulskiego.  Wroniecki Zespół Szkół nr 2 reprezentowały: z klasy I TA – Aleksandra Sobek i Patrycja Grzelak, z klasy III TA – Kamila Henschke, z klasy IV TA – Klaudia Saguła i Elżbieta Ciszak. Uczennice pisały test z prawa konsumenckiego, składający się z 55 pytań, dotyczących między innymi odpowiedzialności sprzedawcy z tytułu gwarancji, uprawnień konsumenta występujących w przypadku umów zawieranych na odległość, możliwości dochodzenia roszczeń, ochrony konsumenta oraz usług turystycznych, ubezpieczeniowych i bankowych. Wszystkie uczestniczki bardzo dobrze poradziły sobie z testem, a szczególnie Elżbieta Ciszak, która zdobyła II miejsce i awansowała do etapu wojewódzkiego oraz Kamila Henschke, która zdobyła IV miejsce. Pozostałe nagradzane miejsca zdobyli uczniowie z Zespołu Szkół Sióstr Urszulanek SJK w Pniewach, którym serdecznie gratulujemy. Cenne nagrody rzeczowe ufundowane zostały przez starostę powiatu szamotulskiego, pana Józefa Kwaśniewicza.

Kolejny etap XI Wielkopolskiej Olimpiady Wiedzy Konsumenckiej im. Elżbiety Połczyńskiej pod patronatem Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Marszałka Województwa Wielkopolskiego odbędzie się 15 kwietnia br. w Poznaniu w Urzędzie Wojewódzkim. Uczennicy, która awansowała do finału wojewódzkiego życzymy powodzenia na konkursie.

Emilia Górniak – opiekun Olimpiady