„Polska się o nas upomni”

 W hołdzie „Żołnierzom Wyklętym” – bohaterom antykomunistycznego podziemia, którzy w obronie niepodległego bytu Państwa Polskiego, walcząc o prawo do samostanowienia i urzeczywistnienie dążeń demokratycznych społeczeństwa polskiego, z bronią w ręku jak i w inny sposób, przeciwstawiali się sowieckiej agresji i narzuconemu siłą reżimowi komunistycznemu…

– czytamy w Ustawie z dnia 3 lutego 2011 roku o ustanowieniu Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”.

         Dzień ten obchodzony jest w całym kraju 1 marca. Również we Wronkach mieszkańcy pamiętają o żołnierzach, którzy po II wojnie światowej walczyli z sowiecką okupacją. W naszym mieście Dzień Pamięci to prawdziwa lekcja historii. Nie tylko msza w kościele farnym czy składanie kwiatów pod pomnikami, ale przede wszystkim nawiedzenie wronieckiego cmentarza i złożenie zniczy na grobach ofiar reżimu komunistycznego. Gdy stanie się nad grobem osoby walczącej o polską niepodległość, dostrzega się, że Żołnierze Wyklęci to nie anonimowe osoby, ale ludzie, którzy żyli obok nas, a ich niezłomność sprawiła, że możemy dzisiaj żyć w wolnym kraju.

         Co roku wronieccy organizatorzy obchodów Dnia Pamięci starają się, aby w programie znalazły się konferencje i spotkania, na nich możemy dowiedzieć się więcej o tej części historii kraju i miasta, która miała zostać wymazana z naszej pamięci. W tym roku w Muzeum Ziemi Wronieckiej odbyło się spotkanie z Kajetanem Rajskim autorem książki Wilczęta oraz Krzysztofem Bukowskim, synem por. Edmunda Bukowskiego. Na początku spotkania zastępca burmistrza Robert Dorna stwierdził, że trwa zapisywanie białych kart historii Polski. Kajetan Rajski podkreślił, że na temat Żołnierzy Wyklętych wiemy już całkiem dużo, natomiast niewiele mamy wiadomości na temat ich rodzin. Stąd pomysł na wywiady z dziećmi Żołnierzy Wyklętych, którzy często mają traumatyczne wspomnienia, nadal towarzyszy im lęk przed represjami. Rajski wskazał na problem, który jest codziennym doświadczeniem rodzin Żołnierzy Wyklętych, wielu katów do dzisiaj nie zostało ukaranych, są traktowani jako praworządni obywatele.

         Każdy, kto uczestniczył we wronieckich obchodach Dnia Pamięci, z pewnością zauważył, że wszyscy stoimy dziś przed ważnym zadaniem – dbania o prawdę i świadectwo żołnierzy niezłomnych – aby w naszej pamięci nigdy nie byli wyklętymi.

dzien-pamieci-zolnierzy-wykletych2Kliknij na zdjęcie, aby przejść do galerii