Walne zebranie w OSP Wróblewo

W dniu 24 stycznia, odbyło się w jednostce OSP Wróblewo walne zebranie sprawozdawcze za 2014 rok. Walne zebranie sprawozdawcze w OSP Wróblewo obsłużył dh Andrzej Liszkowski – Prezes Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP we Wronkach. W zebraniu uczestniczył Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Szamotułach – dh Stefan Kaszkowiak, który został wybrany na przewodniczącego walnego zebrania sprawozdawczego.

osp-wroblewo-1

Na zebraniu zostało złożone sprawozdanie z działalności jednostki w 2014 roku, sprawozdanie finansowe i komisji rewizyjnej, na wniosek komisji rewizyjnej zarząd otrzymał absolutorium za okres sprawozdawczy, przyjęto plan działalności i plan finansowy na 2015 rok.

W 2014 roku OSP Wróblewo uczestniczyło 11 razy w działaniach ratowniczych, w działaniach tych wzięło udział 66 strażaków. W minionym roku strażacy z OSP Wróblewo przepracowali kilkaset godzin na rzecz OSP: przy utrzymaniu budynku i przyległego terenu, utrzymaniu w gotowości bojowej sprzętu znajdującego się na wyposażeniu jednostki, pracach remontowych w budynku – odnowiono pomieszczenie kuchni, założono nową sieć z wodą ciepłą i zimną do kuchni, zakupiono, za środki pozyskane od sponsorów, nowe szafki do kuchni i metalowy garaż magazynowy na sprzęt.

Strażacy z OSP Wróblewo, w czynie społecznym, zabezpieczali wszystkie mecze Czarnych Wróblewo, które odbywały się na stadionie sportowym we Wróblewie, przepracowali w ten sposób kolejne kilkaset godzin dla dobra lokalnej społeczności. Za swą działalność i czas poświęcony dla OSP strażacy nie domagali się żadnych medali i odznaczeń czy innych zaszczytów, pracowali, bo tak chcieli, bo po to zapisali się do OSP, aby swój czas poświęcać dla dobra innych.

Dwóch strażaków z OSP Wróblewo uczestniczyło w szkoleniu z ratownictwa technicznego dla strażaków ratowników OSP w terminie od 22.02.2014r. do 01.03.2014r., które zostało przeprowadzone w siedzibie KP PSP Szamotuły. Dwóch strażaków z OSP Wróblewo uczestniczyło w szkoleniu dowódców ratowników OSP w terminie od 29.03.2014r. do 30.03.2014r., które zostało przeprowadzone w siedzibie KP PSP Szamotuły. Aktualnie OSP Wróblewo ma przeszkolonych 26 strażaków ratowników w zakresie podstawowym, 8 z ratownictwa technicznego, 2 kierowców konserwatorów, 1 dowódcę i 5 naczelników, 5 w zakresie obsługi pilarek spalinowych do drewna.

W trakcie zebrania poruszono temat wymiany używanego przez jednostkę zużytego żuka na nowy samochód ratowniczy, do przestronnego garażu OSP Wróblewo wejdzie każdy nowy samochód ratowniczy. W 2014 roku OSP Wróblewo otrzymała następujący nowy sprzęt na swoje wyposażenie: jedno sito kominowe, 2 węże ssawne 110, 2 węże tłoczne W52 i 2 węże tłoczne W75.

 

Źródło: OSP Wronki