Od marca nowe dowody osobiste

W myśl przepisów, które wejdą w życie 1 marca 2015 roku, stworzony zostanie elektroniczny rejestr dowodów osobistych. Wszystkie urzędy gmin uzyskają dostęp do tego systemu. Dzięki temu wniosek o wydanie dowodu osobistego będzie można złożyć w dowolnej gminie na terenie całego kraju, niezależnie od miejsca zamieszkania. Będzie istniała także możliwość elektronicznego przesłania wniosku o wydanie dowodu.

Pierwotnie przepisy te miały wejść w życie z pierwszym dniem nowego roku, jednak jeszcze w grudniu prezydent podpisał umowę przesuwającą datę wprowadzenia zmian na 1 marca.

Dotychczasowe dowody osobiste zachowają ważność – nie będzie konieczności wymiany starych dokumentów.

Do wniosku o wydanie dowodu osobistego nadal będzie trzeba dołączyć fotografię, która powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku. Format i wymiary nowego dowodu nie zmienią się. Jedyna różnica będzie taka, że fotografia będzie taka sama jak w paszportach.

Wymogi formalne dla zdjęcia paszportowego: zdjęcie kolorowe, wymiary: 35x45mm, wykonane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem wniosku, jednolite, jasne tło, dobra ostrość, prawidłowo odwzorowane kolory, ukazujące wizerunek od wierzchołka głowy do barków (wyraźnie widoczne oczy), twarz powinna zajmować 70-80% fotografii.

Niedopuszczalne są nakrycia głowy oraz okulary z ciemnymi szkłami. Osoba fotografowana powinna patrzeć na wprost, mieć naturalny wyraz twarzy, zamknięte usta i otwarte oczy.

Osoby z wadami wzroku mogą występować na zdjęciu w ciemnych okularach, ale wymagane jest dołączenie do wniosku o paszport orzeczenia o niepełnosprawności.

Nakrycie głowy dopuszczalne jest, o ile nie zasłania wizerunku osoby i jest związane z jego religią (należy dołączyć do wniosku zaświadczenie o przynależności do wspólnoty religijnej działającej oficjalnie w Polsce).
Źródło: http://wyrobieniepaszportu.pl

Ważność dowodów osobistych ustalono na 10 lat od dnia wydania, z wyjątkiem dowodów osobistych dla dzieci poniżej 5 roku życia – te dowody ważne będą tylko 5 lat. Odebrać nowy dowód osobisty będzie mógł pełnomocnik.

W przypadku unieważnienia dowodu osobistego będzie wprowadzana odpowiednia adnotacja do rejestru dowodów osobistych. Znajdą się w niej informacje o dacie i przyczynie unieważnienia. Unieważniony dowód osobisty zostanie przecięty lub przedziurkowany w taki sposób, aby uszkodzeniu uległa fotografia na dowodzie wraz ze znakiem holograficznym.

Wprowadzony zostanie również nowy wzór dowodów osobistych. Nie będzie on już zawierał informacji o adresie zameldowania, wzroście czy kolorze oczu. Na nowym dowodzie zabraknie również skanu podpisu posiadacza.

nowy-dowod-osobisty-2015

wzor-nowego-dowodu-2015