Jak poszło wronieckim szkołom w 2014?

Miesięcznik „Perspektywy” opublikował ranking najlepszych techników i liceów. Już po raz siedemnasty Fundacja Edukacyjna Perspektywy wzięła pod lupę szkoły ponadgimnazjalne w całej Polsce.

lesna

Zgodnie z postanowieniem Kapituły, technika zostały ocenione za pomocą czterech kryteriów. Są to: sukcesy szkoły w olimpiadach, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych, wyniki matury z przedmiotów dodatkowych oraz wyniki egzaminu zawodowego. Więcej o zasadach oceniania szkół można przeczytać w tym miejscu.

Tak jak przed rokiem, jedyną szkołą z naszej gminy, która znalazła się w rankingu jest technikum działające przy Zespole Szkół nr 1. Wśród pięciuset techników, znajdujących się w zestawieniu, placówka z Wronek znalazła się na 178 miejscu. Notując spadek o 28 pozycji w porównaniu do zeszłego roku. Należy dodać, że przed dwoma laty była to 67 lokata, a przed trzema 50.

„Perspektywy”, oprócz rankingu ogólnego pięciuset szkół, sporządził także zestawienie placówek oświatowych pod kątem wyników matur i egzaminów zawodowych (dla techników), a także sukcesów w olimpiadach. W Rankingu Maturalnym, gdzie pod uwagę brano 200 szkół, technikum przy Szkole na Leśnej zajęło 88 miejsce, co jest dla naszego rodzynka powrotem do zestawienia po rocznej przerwie. Dwa lata temu, szkoła zajęła 47, a rok wcześniej 89 miejsce.

W zestawieniach badających wskaźnik szkoły pod kątem sukcesów w olimpiadach oraz wyników egzaminów maturalnych, wronieckiego technikum nie uwzględniono. Na tle innych szkół w Wielkopolsce, Szkoła na Leśnej spadła o jedną pozycję, w porównaniu do zestawienia sprzed roku. Według wskaźnika fundacji oceniającej placówki oświatowe, wroniecka szkoła znalazła się na 15 miejscu. Kolejne technikum z naszego powiatu, uplasowało się na 42 pozycji, jest to Technikum nr 1 w ZS nr 2.

W analogicznym zestawieniu dla liceów. LO przy Zespole Szkół nr 1, znalazło się na 83 pozycji, wśród 100 szkół z naszego województwa, co jednak nie pozwoliło na znalezienie się w rankingu ogólnym. Najwyżej ocenioną tego typu placówką jest Liceum Ogólnokształcące Sióstr Urszulanek w Pniewach. W zestawieniu ogólnym szkoła znalazła się na 138 miejscu, a w Wielkopolsce na 10.

Szczegółowo opisany ranking można przeczytać na stronie internetowej miesięcznika.