Poznaliśmy wyniki głosowania budżetu obywatelskiego

Dzisiaj o godz. 10 w sali nr 3 Urzędu Miasta i Gminy Wronki odbyło się publiczne otwarcie urny, przeliczenie głosów i ogłoszenie wyników głosowania budżetu obywatelskiego.

W otwarciu urny uczestniczyła komisja w składzie:
1. Remigiusz Pawelczak – Sekretarz Gminy Wronki
2. Agnieszka Szulczyk – Skarbnik Gminy Wronki
3. Bartosz Roszak – Radny Rady MiG Wronki
4. Karolina Grzybowska – Inspektor w Referacie Organizacyjnym

Obecni byli przedstawiciele prasy i wnioskodawców. Komisja ustaliła, iż mieszkańcy oddali łącznie aż

712 głosów.

Przedstawiamy wyniki głosowania na poszczególne zadania:

1. Kontynuacja budowy parku przy ul. Nadbrzeżnej i ul. Nadwarciańskiej we Wronkach – budowa alejek spacerowych, wykonanie przyłącza energetycznego i montaż lamp oświetleniowych, montaż ławek parkowych; budowa miejsc parkingowych na skraju skweru od ulicy Nadwarciańskiej –

177 głosów;

2. Remont utwardzenia os. Staszica od ul. Niepodległości – ok. 543 m2 powierzchni utwardzenia, położenie kostki betonowej po rozbiórce istniejącej dziurawej nawierzchni betonowej –

121 głosów;

3. Budowa siłowni zewnętrznej w Biezdrowie –

111 głosów;

4. Utworzenie w Olszynkach parku z urządzeniami służącymi do rozwoju fizycznego młodzieży i dorosłych – drążki, drabinki, poręcze gimnastyczne (Parkour Park/Street Workout Park) –

77 głosów;

5. Budowa ścieżki pieszo – rowerowej na nasypie wału, na odcinku od kładki pieszo-rowerowej na Warcie do ul. Jana Pawła II we Wronkach –

68 głosów;

6. Zadaszenie przy świetlicy wiejskiej w Popowie –

40 głosów;

7. Remont chodnika do szkoły w Chojnie –

39 głosów;

8. Budowa siłowni zewnętrznej pomiędzy os. Borek a os. Słowiańskim –

23 głosy;

9. Zajęcia dodatkowe dla dzieci w wieku 3-6 lat – muzyka, taniec, ogólnorozwojowe zajęcia sportowe, zajęcia plastyczne, lekcje języka angielskiego –

21 głosów;

10. Rewitalizacja przestrzeni przed kinem – zmiana zieleni, nowe chodniki, prace konserwatorskie przy zabytkowym dębie, mała architektura –

16 głosów;

11. Rozbudowa oświetlenia boiska piłkarskiego Orlik –

10 głosów.

9 głosów było nieważnych.

O tym, ile zadań zostanie zrealizowanych w 2015 r., zadecyduje Rada Miasta i Gminy Wronki.

Po odczytaniu protokołu komisji Wiceburmistrz Robert Dorna podziękował wszystkim, którzy wzięli udział w głosowaniu. Podziękował również tym, którzy zgłosili propozycje do budżetu obywatelskiego. Zaznaczył, że w tych szczególnych wyborach zwycięscy są wszyscy, bo mieszkańcy mogli publicznie wyrazić swoje oczekiwania, a radni te oczekiwania poznali.

Źródło: Wronki.pl