Otwarcie lapidarium we Wronkach

W zeszłą sobotę, tj. 13 grudnia, o godzinie 10 miało miejsce oficjalne otwarcie lapidarium żydowskiego we Wronkach na osiedlu Zamość. Na otwarcie przybyło wiele osobistości m.in. ambasador Izraela. Druga część otwarcia odbyła się w kinoteatrze Gwiazda we Wronkach o godzinie 11. Troje naszych redaktorów brało udział w przygotowaniach do otwarcia.

 


Na uroczystości otwarcia lapidarium, nagrobków z dawnych wronieckich cmentarzy żydowskich, przybyło bardzo dużo osób. Wśród zaproszonych gości znaleźli się:
– Ambasador Izraela w Polsce, pani Anna Azari,
– reprezentujący Arcybiskupa Poznańskiego, ks. Kanonik Zbigniew Woźniak,
– władze samorządowe: Starosta Szamotulski Józef Kwaśniewicz, Burmistrz Miasta i Gminy Wronki Mirosław Wieczór, Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Wronki
Robert Dorna, 
– Radni Gminni i Radni Powiatowi,
– przedstawiciele organizacji żydowskich, na czele z panią Alicją Kobus.


Dzień ten był zwieńczeniem wielu miesięcy starań, by macewy, upamiętniające dawnych mieszkańców Wronek wyznania mojżeszowego, zyskały godne miejsce we współczesnej przestrzeni naszego miasta. 

Otwarcie odbyło się w miejscu szczególnym – przy tzw. Żydowskiej Górze. Tutaj do czasu II Wojny Światowej znajdował się jeden z wronieckich kirkutów. Dziś, po 70 latach, wróciło w to miejsce ok. 900 fragmentów macew, wydobytych z krawężnika w Nowej Wsi k. Wronek.

Dzięki pomocy wielu osób, organizacji, firm i instytucji, zbudowane zostało lapidarium, by pamięć o wielokulturowym dziedzictwie naszego miasta trwała dla obecnych i przyszłych pokoleń.


Tablicę pamiątkową na obelisku odsłonili:
pan Wiesław Michalak – członek Zarządu Stowarzyszenia, pamiętającego wronieckich Żydów,
oraz pan Michał Kaszkowiak – pracownik Firmy Panderoza, realizującej budowę lapidarium i pan Piotr Szkudlarka – wolontariusz, pracujący przy budowie lapidarium. Po odsłonięciu tablicy złożone zostały kwiaty.

Po złożeniu kwiatów pan Jakub Ben Nissell, przedstawiciel Gminy Żydowskiej w Poznaniu, został poproszony o odmówienie kadiszu – tradycyjnej modlitwy za zmarłych.


Budowa lapidarium nie byłaby możliwa bez pomocy wolontariuszy z Zakładu Karnego we Wronkach, którzy spędzili w tym miejscu wiele dni, wkładając mnóstwo pracy w to dzieło. Pomogli panowie:
Tomasz Fryczyński,
Włodzimierz Jankowski,
Daniel Kaczmarek,
Dawid Krysztofowicz,
Krystian Nawrot,
Piotr Szkudlarka,
Adrian Szymański,
Jarosław Wancla.
Pamiątkowe dyplomy z podziękowaniem wręczył prezes Stowarzyszenia, pan Bogusław Hegeduess.

Potem przemawiali po kolei pan Robert Dorna Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Wronki, pani Anna Azari Ambasador Izraela w Polsce, ks. Kanonik Zbigniew Woźniak oraz pani Alicja Kobus Przewodnicząca Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich w Poznaniu.

Po przemowach wszyscy przeszli do kinoteatru Gwiazda we Wronkach, gdzie odbyła się druga część otwarcia.

Pan Piotr Pojasek – wiceprezes Stowarzyszenia Lapidarium Żydowskiego we Wronkach – przedstawił zarys historii wronieckich Żydów oraz przebiegu prac nad zbudowaniem lapidarium. Pokazana została prezentacja multimedialna.
W kinie zostały rozdane podziękowania dla wszystkich zaangażowanych w budowę lapidarium wronieckiego.


Zespół Hagada zagrał koncert piosenek żydowskich, a potem goście zostali zaproszeni na poczęstunek w holu sali kinowej. Całość zakończyła się po godzinie 14.