Ostatnia droga dh. Wojciecha Dukata

W sobotę 13 grudnia 2014 roku, na szamotulskim cmentarzu, pożegnano zmarłego w czwartek ś.p. Wojciech Dukata.

 

Wojciech Dukat urodził się w 1951 roku w Szamotułach, tu też skończył szkołę podstawową i liceum. W 1975 roku ukończył Akademię Rolniczą i rozpoczął pracę zawodową jako kierownik suszarni w Gaju Małym w Kombinacie Rolniczym Gałowo. Od 2014 roku pracował w Państwowym Inspektoracie Weterynarii w Szamotułach. Z zamiłowania był też myśliwym.

Społeczne działanie i niesienie pomocy każdemu potrzebującemu było jego pasją życiową. Już w 1975 roku zajmując stanowisko kierownika suszarni zetknął się z pracą strażaków ochotniczej straży pożarnej i zaangażował się w służbę społeczną.

Od 1998 roku pełnił funkcję prezesa OSP w Szamotułach, a od roku 2001 był prezesem Oddziału Miejsko – Gminnego Związku OSP w Szamotułach. Od 2011 roku pełnił funkcję prezesa Oddziału Powiatowego Związku OSP RP i był członkiem Zarządu Wojewódzkiego Związku OSP.

– Zapamiętamy go jako człowieka życzliwego, który nigdy nie pozostawił nikogo w potrzebie. Zawsze służył wszystkim pomocą i dobrą radą. Jako strażak zawsze był tam gdzie go potrzebowano i nie szczędził sił, by budować dobre imię OSP. Za swoje zasługi został odznaczony Złotym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa. Utraciliśmy wspaniałego człowieka, autentycznego społecznika, człowieka o niezwykłym poczuciu obowiązku, człowieka zaangażowanego na rzecz lokalnej społeczności. Dziękujemy Ci za wszystko! – usłyszeliśmy w mowie pogrzebowej. 

W uroczystościach pogrzebowych udział wzięli przedstawiciele miejskich i powiatowych samorządów, delegacje wielu posterunków OSP i zakładów pracy, w sumie około tysiąca osób.