Prace firmy Cons Control System na terenie Wronek

Pewnie wielu z Was zastanawia się, co na ulicach miasta robi firma Cons Control System? Postanowiliśmy dowiedzieć się, co prace trwające już kilka miesięcy dadzą miastu i w jakim celu są wykonywane.


Firma Cons Control System Marcin Kupiec z Czerwieńska jest partnerem konsorcjum (razem z firmą Molewski Sp. z o.o. z Włocławka), które wygrało przetarg na realizację zadania na roboty budowlane pod nazwą: „Renowacja kanalizacji na terenie miasta Wronki” .

W ramach tego zadania firma wykona renowację ponad 5 500 m kanalizacji metodami bezwykopowymi rękawem utwardzanym żywicami epoksydowymi, oraz wykona renowację 183 studzienek kanalizacyjnych.

Przed robotami renowacyjnymi firma dokonuje czyszczenia kanałów i inspekcji wnętrza kanałów specjalnymi samojezdnymi kamerami. Tak samo po wykonaniu renowacji dokonuje się kamerowania wnętrza kanalizacji w celu kontroli wykonania robót – stąd wynika częsta obecność firmy w tych samych miejscach.

Renowacja dotyczy najbardziej zniszczonych i uszkodzonych odcinków kanalizacji na terenie miasta i ma za zadanie poprawić ich funkcjonowanie, szczelność oraz zmniejszyć ryzyko wystąpienia awarii takich jak np. zapadnięcie się kanału. Prace są już mocno zaawansowane i firma właściwie kończy swoje roboty, termin wykonania robót to 30.11.2014r.

Całość zadania jest częścią projektu pn.: „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta i gminy Wronki”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.

Przy tej okazji PK Sp. z o.o. przeprasza mieszkańców za wszelkie problemy i utrudnienia jakie miały miejsce w związku prowadzonymi pracami. Dziękujemy także wronczanom za zainteresowanie naszymi działaniami i za ich cierpliwość oraz wyrozumiałość.

Prace ze strony PK Sp. z o.o. nadzoruje Jednostka Realizująca Projekt pod kierownictwem p. Macieja Pospiesznego.

Rafał Zimny
Prezes PK Wronki Sp. z o.o.