Obchody Święta Niepodległości

Od samego rana we Wronkach czuć było świąteczną atmosferę. Obchody Święta Niepodległości w naszym mieście co roku cieszą się dużym zainteresowaniem mieszkańców. Tak też było i tym razem.

O godzinie 10.00 odbyła się uroczysta Msza Święta za Ojczyznę. Na Mszę przybyły poczty sztandarowe ze wszystkich organizacji i szkół, działających w naszej gminie. Po nabożeństwie ulicami miasta przeszedł pochód. Nie zabrakło występu Mażoretek MIRAŻ. Uroczystość zakończyła się pod WOKiem, gdzie zaczęła się Biesiada Narodowa.

O godzinie 13.00 rozpoczął się I Wroniecki Bieg Niepodległościowy, który cieszył się sporym zainteresowaniem. W Biegu udział wzięło prawie 80 osób. Najszybszym biegaczem okazał się Mateusz Rodewald, biegaczką – Joanna Redgosz. W gronie najszybszych chodziarzy znaleźli się Zofia Weinzettel i Robert Ferfet.

W godzinach od 13.30 do 16.00 wszyscy chętni mogli zobaczyć wystawę poświęconą twórczości Stanisława Zgaińskiego w Muzeum Ziemi Wronieckiej.

O godzinie 16.00 rozpoczęło się III Otwarte Strzelanie Niepodległościowe, które odbyło się w strzelnicy Bractwa Kurkowego.