Kurator sądowy w Zespole Szkół Nr 2

W trosce o bezpieczeństwo naszej młodzieży, w dniu 07.11.2014, dla uczniów klas I Zasadniczej Szkoły Zawodowej oraz klas I i II Technikum Zespołu Szkół Nr 2 im. Stanisława Konarskiego we Wronkach zostały zorganizowane warsztaty profilaktyczne pod hasłem „Odpowiedzialność nieletnich w świetle prawa”, przeprowadzone przez panią Katarzynę Major, kuratora zawodowego Sądu Rejonowego w Szamotułach.

W trakcie zajęć młodzież została zapoznana z prawem, dotyczącym wykroczeń nieletnich w sytuacjach kradzieży, bójek, chuligańskich zachowań, jak również w sytuacjach demoralizacji: wagarów, palenia papierosów, spożywania alkoholu oraz używania środków odurzających. Ponadto dowiedzieli się, jakie mogą ich spotkać sankcje prawne za niewłaściwe korzystanie z telefonów komórkowych oraz Internetu.

Uczniowie zostali również poinformowani, jaką mogą ponieść odpowiedzialność za popełniane czyny karalne oraz jakie środki wychowawcze i poprawcze mogą być zastosowane przez Sąd wobec osób małoletnich, które weszły w konflikt z prawem.
Przekazana wiedza z pewnością wpłynie na podniesienie świadomości oraz odpowiedzialności i bezpieczeństwa uczniów naszej szkoły.

Pedagog szkolny
Hanna Siuda