Darmowe kamizelki odblaskowe i opaski

Przypominamy, że piesi i rowerzyści – którzy poruszają się drogami w terenie niezabudowanym – mogą zgłaszać się do siedziby Straży Miejskiej we Wronkach po darmowe kamizelki odblaskowe i opaski odblaskowe.


Straż Miejska regularnie prowadzi pogadanki na temat bezpieczeństwa w ramach „Bezpieczna droga do szkoły”. Od grudnia w ramach wspomnianej akcji edukacyjnej wszyscy uczniowie klas pierwszych szkół podstawowych otrzymywać będą od przedstawicieli Gminy Wronki odblaskowe woreczki gimnastyczne (na zdjęciu).

Przypomnijmy, od 31 sierpnia każdy pieszy poruszający się po zmierzchu poza obszarem zabudowanym jest obowiązany do noszenia elementów odblaskowych. W związku z wejściem w życie nowych przepisów Gmina Wronki przekazała strażnikom miejskim i policjantom odpowiednie odblaski. We wrześniu osoby poruszające się w terenie niezabudowanym bez odblasków stróże prawa pouczali o nowych przepisach i wręczali elementy odblaskowe. Teraz piesi nie stosujący się do nowych przepisów muszą liczyć się z mandatem.

Obowiązek noszenia elementów odblaskowych to efekt uchwalonej przez Sejm nowelizacji Ustawy – Prawo o ruchu drogowym. Zgodnie z art. 11 ust. 4a „pieszy poruszający się po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym jest obowiązany używać elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu, chyba że porusza się po drodze przeznaczonej wyłącznie dla pieszych lub po chodniku”.

Źródło: wronki.pl