Zmarł odnowiciel Bractwa Kurkowego

Wczoraj, tj. 5 października około godziny 5, zmarł Marian Radomski, odnowiciel Bractwa Kurkowego we Wronkach.

Ś.p. Marian Radomski był człowiekiem wielkim, dobrze znanym wronieckiej społeczności. Był jednym z założycieli Towarzystwa Miłośników Ziemii Wronieckiej, był odnowicielem bractwa kurkowego, strażakiem i członkiem zarządu OSP oraz harcerzem.

Od 1966 roku był II zastępcą naczelnika OSP Wronki, był członkiem komisji rewizyjnej oraz do roku 1990 wiceprezesem jednostki straży pożarnej we Wronkach.


Na zdjęciu Marian Radomski (trzeci od prawej) wraz z innymi członkami zarządu OSP Wronki z 1982 roku.

Z inicjatywy Bolesława Kozieja i Mariana Radomskiego członków OSP Wronki, w dniu 20 sierpnia 1985r. powstał projekt budowy pomnika strażaka we Wronkach, projekt poparły wszystkie jednostki OSP MiG Wronki, wystosowano apel do wszystkich strażaków o zbiórkę pieniężną na ten cel, w odpowiedzi na apel, jednostki zebrały odpowiednią kwotę pieniężną. 17 marca 1986r. z początkiem wiosny przystąpiono do realizacji budowy pomnika – obelisku.

(…) Wroniecki ZHP działał do 1948r. Później powstała Organizacja Harcerska, która istniała do 1956r. W tym samym roku doszło do reaktywowania ZHP. Pierwszą zbiórkę zorganizowano w Urzędzie Miasta i Gminy Wronki. Zbiórkę prowadził hm Bolesław Szczerkowski – Komendant Hufca Szamotuły. Na zbiórce obecni byli : Jan Wiśniewski, Kazimierz Deska, Bogdan Deska, Norbert Preis, Marian Radomski, Franciszek Biedny, Joanna Deska

W 2006 roku podczas uroczystości 150-lecia OSP Wronki, uchwałą Prezydium Zarządu MG Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Odznaką za 55-lat działalności w straży pożarnej odznaczony został dh Marian Radomski, aktu dekoracji dokonał starszy kapitan Adam Langner – Zastępca Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP.

Marian Radomski był jedynym czynnym społecznikiem, zaangażowanym w budowę kręgielni we Wronkach (1976-1985 – na osiedlu Zamość), który nie pochodził z grona rzemieślników.

W 2012 roku został uhonorowany najwyższym odznaczeniem Zjednoczenia Bractw Kurkowych w Polsce – Krzyżem Komandorskim.

Pogrzeb w środę 8 października 2014 roku na cmentarzu parafialnym we Wronkach.
Msza żałobna w kościele farnym we Wronkach o godzinie 13.30

Redakcja www.wronczanie.pl składa rodzinie zmarłego Mariana Radomskiego, serdeczne kondolencje z powodu odejścia członka rodziny.