Dzień Patrona w Zespole Szkół Nr 2

3 października 2014 roku Zespół Szkół Nr 2 obchodził po raz ósmy Dzień Patrona. Akademia rozpoczęła się wprowadzeniem sztandaru oraz odśpiewaniem hymnu państwowego. Po wstępnych słowach prowadzących, głos zabrał Pan Dyrektor Ryszard Firlet, który w swym przemówieniu podkreślił jakie znaczenie dla wychowania młodzieży ma hołdowanie tradycjom, jakimi są uroczystości szkolne.


Następnie delegacja uczniów złożyła kwiaty pod tablicą patrona. Podniosłym momentem tej uroczystości było przyjęcie w poczet społeczności Zespołu Szkół Nr 2 im. Stanisław Konarskiego uczniów klas pierwszych, którzy złożyli ślubowanie na Sztandar Szkoły. Uroczystości towarzyszył program artystyczny, który został przygotowany przez uczniów klasy III TA pod kierunkiem Pań Agnieszki Napierały oraz Joanny Kurek.

Joanna Kubiak


Kliknij na zdjęcie, aby przejść do galerii.