Nowy wóz dla OSP Wartosław

W dniu 13 października 2014 roku został rozstrzygnięty przetarg na dostawę lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego do 3,5 tony, dla jednostki OSP Wartosław.

Pan Mirosław Wieczór, Burmistrz MiG Wronki, podpisał umowę dotacji dla OSP Wartosław, w wysokości 110 tysięcy złotych. W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia na dostawę jednego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego, została wybrana oferta złożona przez firmę Frank-Cars Sp. z o.o., ul. Jagiellońska 147/151, 42-200 Częstochowa.
W strażnicy w Wartosławiu została obniżona posadzka oraz wjazd z powodu wysokości nowego wozu. Odbiór nowego wozu strażackiego nastąpi w dniu 25.10.2014r. z firmy Frank-Cars Sp. z o.o. w Częstochowie.