Odpowiedź PKP PLK w sprawie kładki

Jest odpowiedź PKP PLK w sprawie zamknięcia popularnego przejścia przez most „żelazny”.

Pełną odpowiedzialność za ten stan rzeczy ponoszą osoby, które nie były uprawnione, ale nawet w nieodpowiedni sposób korzystały z kładki poruszając się po niej jednośladami oraz ciężkimi wózkami.

 

W odpowiedzi na pismo (…) oraz nawiązując do Waszej wcześniejszej korespondencji (…) Zakład Linii Kolejowych w Poznaniu w trosce o bezpieczeństwo osób postronnych nieuprawnionych a korzystających z kładki na moście w km 52, 462 linii 351 Poznań – Szczecin przez rzekę Wartę we Wronkach podjął decyzję o zabezpieczeniu utrudniającym przejście po niej.
Fakt zamknięcia kładki i nieudostępniania jej osobom postronnym ze względu na zapewnienie warunków bezpieczeństwa był już wcześniej zgłaszany.

Kładka służbowa jest integralną częścią mostu przeznaczoną dla diagnostyki oraz eksploatacji wykonywanej przez pracowników KP PLK S.A. Zakładu linii Kolejowych w Poznaniu.
Wspomniana kładka ze względu na swoje parametry może służyć tylko i wyłącznie do celów służbowych. Zgodnie z „Warunkami Technicznymi dla Kolejowych Obiektów Inżynieryjnych(…) szerokość kładki 0,95m nie spełnia wymogów chodnika użyteczności publicznej (min. wymagana szerokość 1,5m). Parametry kładek również reguluje Rozporządzenie Ministra Transportu i gospodarki wodnej z dnia 10 września 1998 roku. (…)

Na podstawie Waszego pisma (…) informującym o braku dyliny na chodniku służbowym, inspektor diagnosta celem ustalenia ilości materiału niezbędnego do naprawy przeprowadził kontrolę obiektu.
W trakcie przeglądu mostu stwierdzono, że uszkodzona dylina oraz jej brak, to nie jedyna usterka kładki.

Zauważono odspojenie legarów chodnika od konstrukcji przęsła. Jest to wynik nadmiernych obciążeń nieprzewidzianych przez projektanta w trakcie projektowania w/w chodnika służbowego. Pełną odpowiedzialność za ten stan rzeczy ponoszą osoby, które nie były uprawnione, ale nawet w nieodpowiedni sposób korzystały z kładki poruszając się po niej jednośladami oraz ciężkimi wózkami.

Mając na uwadze bezpieczeństwo osób postronnych nieuprawnionych do korzystania z kolejowego chodnika służbowego w moście (…) prosimy o wyczulenie podległych Wam służb porządkowych o nadzór nad przestrzeganiem zakazu wstępu na obiekt.

Pełna treść dokumentu dostępna pod tym adresem.