Piękne widoki w biezdrowskiej wieży

Dzięki dofinansowaniu z Unii Europejskiej na kościele w Biezdrowie udało się zorganizować punkt widokowy.

Dofinansowanie zewnętrzne, uzyskane za pośrednictwem Lokalnej Grupy Rybackiej „Warta-Noteć”, wyniosło 400 000 zł. 205 506 zł stanowiły środki własne (ofiary parafian i inne dochody parafialne). Dzięki modernizacji wieży powstał punkt widokowy, z którego mieszkańcy i turyści mogą podziwiać m.in. krajobraz doliny Warty od Wronek do Chojna. W sprawie skorzystania z punktu widokowego należy się kontaktować z kustoszem Sanktuarium Krzyża Świętego w Biezdrowie – ks. proboszczem Stanisławem Wawrzyniakiem (tel. /67/ 254-72-01).

Nadmienić warto, że w Biezdrowie obecnie trwa remont świetlicy parafialno-wiejskiej. Przedsięwzięcie współfinansowane jest w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013. Koszt modernizacji to 202.413,49 zł. Wysokość dofinansowania do tegoż przedsięwzięcia gminy Wronki wyniesie 80 procent.

 

Źródło: Wronki.pl