Konsultacje projektu rozkładu jazdy pociągów

Departament Transportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego przedkłada do konsultacji projekt rozkładu jazdy pociągów wojewódzkich na rok 2014/15. Uwagi i wnioski dotyczące zamieszczonego zarysu rozkładu jazdy pociągów wojewódzkich można składać do 14 lipca.


FOTO. Facebook Kolejowe Wronki

Departament Transportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego przedkłada do konsultacji projekt rozkładu jazdy pociągów wojewódzkich na rok 2014/15, który zawiera wykaz przewidywanych do uruchomienia od 14 grudnia 2014r. pociągów osobowych i przyspieszonych, wraz z orientacyjnymi godzinami i terminami kursowania tych pociągów.

Informujemy, że w związku z trwającymi uzgodnieniami pomiędzy zarządcą linii kolejowych, przewoźnikami kolejowymi i organizatorami publicznego transportu zbiorowego oraz inwestycjami komunikacyjnymi, które mogą być realizowane w okresie obowiązywania rozkładu jazdy 2014/15, niektóre podane w tabelach czasy odjazdów, przyjazdów pociągów, terminy, relacje i liczby pociągów mogą ulec zmianie.

Uwagi i wnioski dotyczące zamieszczonego zarysu rozkładu jazdy pociągów wojewódzkich na rok 2014/15 można składać pisemnie na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Transportu – Wydział Transportu Kolejowego
ul. Przemysłowa 46, 61-541 Poznań
lub drogą elektroniczną na adres:
kolej@umww.pl

Zgłoszone propozycje zostaną uwzględnione przez organizatora przy opracowywaniu ostatecznej wersji rozkładu jazdy pociągów po dokonaniu analizy możliwości techniczno-ekonomicznych proponowanych zmian.

Informacje na temat rozkładu jazdy naszej linii kolejowej można pobrać pod tym linkiem.

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego