Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szamotułach z dnia 29 lipca 2014 r. godz. 09.00 w sprawie miejsca wykorzystywanego do kąpieli w Chojnie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szamotułach w związku
z napływającymi od społeczeństwa zgłoszeniami dotyczącymi nieżytów żołądkowo – jelitowych
u osób, które w dniach 19-20 lipca 2014 r. korzystały z miejsca
wykorzystywanego do kąpieli w Chojnie informuje, że podjęte zostały kroki mające
na celu wyjaśnienie zaistniałej sytuacji. W dniu 21 lipca 2014 r. administrator w/w miejsca –
Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. we Wronkach, dokonał poboru prób wody w zakresie
parametrów określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2011 r.
w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym
do kąpieli. Analizy przeprowadzone przez laboratorium o udokumentowanym systemie
jakości prowadzonych badań wody, zatwierdzonym przez Państwową Inspekcję Sanitarną,
nie wykazały nieprawidłowości.

Dnia 24 lipca 2014 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szamotułach
dokonał kolejnego poboru prób wody mających na celu oznaczenie zawartości dodatkowych
mikroorganizmów, ponadto przeprowadzona została kontrola sanitarna miejsca
wykorzystywanego do kąpieli w Chojnie oraz znajdujących się w jego obrębie placówek
gastronomicznych. Czynności kontrolne nie wykazały uchybień mogących zagrażać zdrowiu
ludzi. Analizy zawartości mikroorganizmów w wodzie nadal trwają, a ich wyniki zostaną
przedstawione niezwłocznie po ich uzyskaniu od prowadzącego badania Laboratorium
Badania Wody i Gleby Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu.
Miejsce wykorzystywane do kąpieli w Chojnie jest czynne, gdyż nie zostało tam
na chwilę obecną zidentyfikowane ewentualne ognisko zakaźne a kontrola z dnia 24
lipca 2014 r. wykluczyła występowanie sinic w wodzie.

Niniejszy komunikat obowiązuje do momentu wydania kolejnego komunikatu
w w/w sprawie.