Co z zalewaną krzyżówką koło "dwójki"?

Ostatnie anomalie pogodowe pokazały, że lekko mówiąc kanalizacja nie nadąża z odprowadzaniem wody w kilku miejscach we Wronkach.

Wczoraj w ratuszu odbyło się spotkanie gdzie dyskutowano o tym problemie.
Burmistrz Mirosław Wieczór ze swym zastępcą Robertem Dorną spotkał się z kierownikiem Rejonu Dróg Wojewódzkich Grzegorzem Bręczewskim oraz prezesem Przedsiębiorstwa Komunalnego we Wronkach Rafałem Zimny.

Poruszono m.in. problem zalewania w wyniku gwałtownych deszczów skrzyżowania dróg wojewódzkich (ul. Poznańskiej i Chrobrego) koło Szkoły Podstawowej nr 2 we Wronkach. Kierownik Bręczewski uznał konieczność podjęcia szybkich działań w celu sprawniejszego odwadniania wspomnianego rejonu miasta.

Jak uzgodniono podczas spotkania – Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu pilnie przygotuje analizę możliwych rozwiązań. Następnie – po konsultacji z Gminą i PK – nastąpi modernizacja skrzyżowania.

Źródło: Wronki.pl