Przepychanka o drogę Pierwoszewo-Biezdrowo

Kolejny raz, mieszkańcy Wronek stali się niewinnymi ofiarami przepychanki politycznej na linii Wieczór-Kowzan. Tym razem kością niezgody stała się droga powiatowa łącząca Pierwoszewo z Ćmachowem, na odcinku do Biezdrowa.

Sztandarowym przykładem gierek politycznych na linii Wronki-Szamotuły jest sprawa ulicy Mickiewicza we Wronkach. Znowu burmistrz Wieczór oraz starosta Kowzan wolą pokazywać i wysyłać dokumenty niż realnie działać na rzecz dobra mieszkańców. Tym razem płacić muszą użytkownicy drogi między Pierwoszewem, a Biezdrowem.

Zarząd Powiatu Szamotulskiego postanowił nie czekać dłużej na stanowisko Burmistrza Miasta i Gminy Wronki i przystąpić do przebudowy dwukilometrowego odcinka drogi powiatowej nr 1839P Pierwoszewo-Biezdrowo.
Odnosząc się do faktu, że do dzisiaj nie otrzymaliśmy jednoznacznej decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Wronki Mirosława Wieczora w temacie partycypacji w kosztach przebudowy drogi Pierwoszewo – Ćmachowo, w wysokości 30 procent ogólnej wartości inwestycji, Zarząd Powiatu Szamotulskiego polecił Dyrektorowi Zarządu Dróg Powiatowych w Szamotułach ogłoszenie przetargu na realizację tego zadania w trybie natychmiastowym. Biorąc pod uwagę fakt, że drogą tą są m.in. dowożone dzieci do szkoły w Biezdrowie, dalsze przedłużanie korespondencji z burmistrzem zagraża zrealizowaniu tego zadania przed zimą.

– pismo podpisał Paweł Kowzan – Starosta Szamotulski


FOTO. R.BOROWICKI – Tygodnik Gazeta Szamotulska

Pochwalić trzeba tempo w jakim pisma w naszym powiecie docierają do adresatów. Wiadomość otrzymaliśmy kilka godzin po dzisiejszej sesji gdzie temat remontu wyżej wymienionej drogi został poruszony.

Mirosław Wieczór jasno powiedział, że apeluje do starosty Kowzana i radnego powiatowego Michalaka o zadziałanie w tej sprawie. Jednocześnie Rada Miasta korzystając z swoich możliwości uchwaliła również apel:

Rada Miasta apeluje do Zarządu Powiatu Szamotulskiego o jak najszybsze rozpoczęcie budowy drogi na odcinku drogi Pierwoszewo-Ćmachowo (odcinek Pierwoszewo-Biezdrowo przyp. red) poprzez wpisanie zdania do budżetu powiatu szamotulskiego i rozpisanie przetargu w celu ukończenia inwestycji w roku 2014.

Ze swojej strony rada miasta podtrzymuje deklaracje o udzieleniu pomocy finansowej dla starostwa powiatowego do kwoty ok. 200 tys zł , jednocześnie jeżeli zaistnieje taka potrzeba w ciągu trzech dni rada miasta uchwali zwiększenie budżetu pomocy finansowej do 30% wartości inwestycji.

Mirosław Wieczór z mównicy powiedział, pokazując przy tym pokaźny plik korespondencji z szamotulskim urzędem, że starostwo gwarantuje w budżecie kwotę, która miałaby być przekazana na inwestycję. Kończąc zdanie podniósł książeczkę w której zawarty jest budżet na rok 2014.

Gdzie dokładnie, w budżecie powiatowym na rok 2014 przewidziano kwotę na tę inwestycję? Mamy połowę roku 2014, a nie rozpisano jeszcze przetargu na pracę na tym odcinku drogi.

– skomentował swój gest włodarz Wronek.

Punkt widzenia zależy punkt od punktu siedzenia. Starostwo zarzuca wronieckiemu magistratowi opieszałość, a ci swoim oponentom brak konkretów. Polityka jak się patrzy. Tylko szkoda, że cierpieć muszą niewinni mieszkańcy.