Przedsiębiorstwo Komunalne administratorem gminnych kąpielisk

Kąpieliskami w Chojnie i w Wartosławiu (nad jeziorem Pożarowskim) w bieżącym sezonie turystycznym administrować będzie Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o.


Sezon turystyczny rozpoczyna się 1 lipca i trwa całe dwa miesiące, aż do 31 sierpnia. W lipcu ratownicy będą pełnić dyżur od godziny 11 do 19, a w sierpniu od 10 do 18.

Urząd Miasta i Gminy jest już w trakcie realizacji zamówienia nowego sprzętu: kajaków, rowerów wodnych oraz dwóch łodzi ratowniczych.

Do zadań zarządcy kąpieliskami należą między innymi: zagospodarowanie, utrzymanie i oznakowanie terenu w sposób umożliwiający bezpieczną kąpiel i wypoczynek, remonty bieżące, naprawy i konserwacje pomostów, budynków, urządzeń i sprzętu, zatrudnienie ratowników, utrzymanie kąpieliska w należytym stanie po sezonie letnim.

Umowa o administrowanie terenu nad kąpieliskami obowiązuje od 16 czerwca 2014 roku do 15 maja 2015. Jej wartość to 55 804,50zł.

Przypominamy też, że w myśl uchwały Rady Miasta i Gminy Wronk nr XLV/368/2014 i z dnia 28 maja, która wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2014 roku wprowadza się zakaz spożywania napojów alkoholowych między innymi na terenie kąpielisk w Chojnie i Wartosławiu.