Amica odcina kurek z ciepłem

Na ostatniej sesji rady Miasta i Gminy Wronki został poruszony temat wypowiadania przez Amikę umów na dostarczanie ciepła dla mieszkańców gminy.

To poważny problem do rozwiązania przed którym stoją włodarze Wronek.

Radny Arkadiusz Białek zapytał w prost czy Gmina w związku z wypowiadaniem umów ma zamiar zrobić cokolwiek by pomóc mieszkańcom.

Odpowiedzi udzielił Rafał Zimny, prezes Przedsiębiorstwa Komunalnego. Potwierdził, że zdaje sobie sprawę z sytuacji. Już wcześniej PK alarmowało spółdzielnie mieszkaniowe oraz wspólnoty, że mogą pojawić się problemy w dostawach ciepła. Wynikało to jak powiedział z „deklaracji ustnej”, która w kwietniu została potwierdzona w formie pisemnej.

Dokument ten został przesłany do Urzędu Regulacji Energetyki. Zapytano czy wypowiadanie umów jest dostateczną formułą dla zerwania umowy. W odpowiedzi prezes URE stwierdził, że tak. Wypowiedzenie umowy jest dostatecznym czynnikiem dla zerwania umowy w terminie przedstawionym w piśmie a więc w 2016 roku. W związku z tym, że Amica nie jest stricto przedsiębiorstwem energetycznym URE ma krótko mówiąc związane ręce i nic w tej sprawie nie może pomóc.

Równocześnie mówiąc kolokwialnie PK dmucha na zimne. Przedstawiono warianty rozwiązań, które:

Wymagają solidnego rozważenia i oceny pod względem ekonomiki dostaw oraz celowości. W tym tygodniu rozpoczynamy cykl spotkań z zainteresowanymi budową kotłowni oraz dużymi odbiorcami ciepła. Mam nadzieję, że do końca wakacji znany będzie scenariusz działań.

O jakich kotłowniach mowa? Otóż wszystkie trzy zaproponowane warianty uwzględniają budowę kotłowni. Pierwszym wariantem jest budowa centralnej, miejskiej kotłowni, która miałaby zaopatrywać odbiorców. Wszystko przy pomocy zewnętrznego inwestora.

Drugim wariantem jest budowa miejskiej kotłowni dzięki środkom przekazanym przez Unię Europejską a inwestorem byłaby Gmina Wronki.

Ostatni, trzeci wariant to budowa lokalnych kotłowni w budynkach, które zostałyby pozbawione ciepła przez Amikę.

A dlaczego po prostu nie wykupić kotłowni od Amiki? Otóż kotłownia jaką dysponuje wroniecka firma jest obiektem dosyć sporym. Jej wydajność szacuje się na 32 megawaty. Zapotrzebowanie PK natomiast wynosi zaledwie 5MW co czyni pomysł wysoce nie opłacalnym.

Może i termin zerwania umowy na rok 2016 wydaje się być odległy, jednak jest to problem, z którym już teraz trzeba się zmierzyć.