Wronieckie Blubry

W ubiegłą sobotę we wronieckim Kinie odbyła się impreza Wronieckie blubry, uświetniająca obchody Roku Oskara Kolberga.

W programie znalazł się m.in. spektakl gwarowy „Pa, pa, jo sobie jade du SPA”, w wykonaniu Grupy Teatralnej „Na Fali” z Krobi w reżyserii Magdaleny Andrzejewskiej, a którego premiera miała miejsce podczas III Festiwalu Tradycji i Folkloru w Domachowie.

Tematyka widowiska kultywuje dawne zwyczaje, sprawy wiary, szacunek do tradycji oraz wzajemne relacje w wielopokoleniowej rodzinie biskupiańskiej. W dialogach pojawia się także problematyka czasów współczesnych, jak na przykład emigracji zarobkowej, aktywności kobiet wiejskich, ich roli w życiu społecznym, a także działalności Koła Gospodyń Wiejskich.

Kolejną część obchodów uświetnił wykład dr Łukasza Smolucha z Instytutu im. Oskara Kolberga w Poznaniu na temat etnografa, folklorysty i kompozytora, Oskara Kolberga.

W ramach imprezy wystąpili także kapela koźlarska Kotkowiacy oraz Zespół Folklorystyczny Marynia.