"Jak we Wronkach dwa brzegi łączono… Budowa kładki przez Wartę w obiektywie"

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym „Jak we Wronkach dwa brzegi łączono… Budowa kładki przez Wartę w obiektywie” organizowanym przez Gminę Wronki i Zarząd Osiedla Zamość.

Celem Konkursu jest fotograficzne udokumentowanie budowy kładki na rzece Warcie we Wronkach. Zdjęcia mają obrazować różne etapy kształtowania nadwarciańskiego pejzażu miasta, związane z procesem powstawania kładki jako obiektu budowlanego.

Zdjęcia mogą być wykonane nie wcześniej niż 1.04.2014r., a termin składania prac upływa 15 listopada 2014 roku.

Nagrodami w Konkursie są nagrody rzeczowe (zakupione przez organizatora wg wskazań zwycięzców) do kwoty:

1) za pierwsze miejsce: 400 zł
2) za drugie miejsce: 300 zł
3) za trzecie miejsce: 200 zł

Fundatorem nagród w konkursie jest Gmina Wronki.

Przewidywane jest zaprezentowanie nagrodzonych lub wyróżnionych prac na wystawie pokonkursowej.

Regulamin Konkursu oraz wszystkie załączniki, wymagane przy zgłoszeniu się do konkursu znajdują się na stronie Urzędu Miasta i Gminy Wronki.