Drzewa oznaczone. Szykuje się masowa wycinka?

Ładny widok prawda?

Jak się okazuje to może być jedno z ostatnich zdjęć przedstawiających wał w obecnym stanie.

Na ponad 250 drzewach po obu stronach wału oraz po stronie przeciwnej do olszynek na Alei Jana Pawła II pojawiły się oznaczenia na drzewach. Są to cyfry naniesione na korze drzewa w jaskrawych – zielonych i czerwonych kolorach.

Od strony miasta, na wale maksymalne jasnozielone oznaczenie jakie znalazłem wynosi 74. Po drugiej stronie wału, na jasno czerwony największa liczba to 132. Równolegle do Alei Jana Pawła II jasnozielona cyfra która jest największa to 59.

Czy to oznacza, że ponad 250 drzew zostanie wycięte? Trudno powiedzieć to na podstawie samych oznaczeń i kolorów – po krótkich poszukiwaniach w internecie jedyne czego jestem pewien to to, że znaczenie oznaczeń jest kwestią umowną i często decyduje o tym osoba oznaczająca.

Oznaczone są drzewa które są połamane – skutek silnych wiatrów, a także drzewo znajdujące się na terenie budowy kładki. To niestety wskazuje na to, że zostaną przeznaczone do wycinki.

Stanowisko Urzędu miasta:
31 marca br. Burmistrz Miasta i Gminy Wronki złożył wniosek do Starosty Szamotulskiego o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie 128 topól i 4 grochodrzewów rosnących na działce gminnej (nr 80409/36). Wniosek był poprzedzony oględzinami naszego urzędnika z Referatu Ochrony Środowiska. Jak napisano we wniosku do Starosty Szamotulskiego: „drzewa są silnie porażone przez jemiołę, w ich koronach widoczne są duże ubytki. Opadające z nich gałęzi stanowią zagrożenie dla osób poruszających się ciągiem pieszo-rowerowym przebiegającym wzdłuż Warty. Ze względu na wiek drzew oraz specyfikę gatunku w obecnej chwili konieczne jest ich usunięcie w celu zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców”. Termin planowanej wycinki założono do 31 grudnia 2014 r. Ostateczną decyzję co do zgody na wycięcie, po oględzinach, podejmie Starosta Szamotulski.

Większość planowanych drzew do wycinki to topole o obwodzie pnia powyżej 100 cm. Drewno topoli charakteryzuje się tym, że jest miękkie i stosunkowe nietrwałe. Zwrócić należy uwagę, że w ramach rekompensaty przyrodniczej za ewentualnie usunięte drzewa dokonane zostaną nasadzenia zastępcze.
Zaznaczone na mapce przez Portal Wronczanie.pl drzewa rosnące wzdłuż ul. Jana Pawła II znajdują się w pasie drogowym Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu (teren samorządu wojewódzkiego). W takim przypadku w celu ewentualnej wycinki konieczna jest pozytywna opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu.

Artur Hibner, inspektor ds. komunikacji społecznej UMiG Wronki