Powitanie wiosny w Głuchowie

Od 6. lat Towarzystwo Miłośników Ziemi Wronieckiej (TMZW) organizuje plenerową imprezę – POWITANIA WIOSNY – pielęgnując tradycje lokalne. Corocznie ceremonia ta odbywa się w innej wiosce przy współpracy z Radą Sołecką i Kołem Gospodyń. Tym razem, w niedzielę 23 marca, żegnano Zimę i witano Wiosnę w Głuchowie.


W sali wiejskiej, wypełnionej po brzegi dziećmi w towarzystwie rodziców i dziadków, wiosennie przybranej przez Koło Gospodyń Wiejskich, wzbogaconej wystawą rękodzieła pani Teresy Rusin, sołtys Głuchowa – Zbigniew Kozłowski z prezesem TMZW – Pawłem Bugajem przywitali w imieniu organizatorów uczestników tej sympatycznej, wiosennej imprezy.

W godzinach przedpołudniowych nad Jez. Głuchowskim rozegrane zostały pierwsze wiosenne zawody wędkarskie, które zorganizowali: Zenon Wilczyński – sędzia zawodów i Olek Chojan – właściciel jeziora. Imprezę rozpoczęto od wręczenia pucharów najlepszym zawodnikom. Zwyciężył Zbigniew Grzyl i otrzymał Puchar Starosty Szamotulskiego, którego wręczył członek zarządu powiatu, Kazimierz Michalak. Kolejne puchary zdobyli: Puchar Prezesa Koła PSL Wronki (II m.) – Arkadiusz Duda, puchar wręczał fundator – Aleksander Chojan; Puchar TMZW (III m.) – Jacek Rosada, uhonorowany przez prezesa P. Bugaja; Puchar Koła PZZW „Miętus” (IV m.) – Leszek Kotliński, wręczał burmistrz Mirosław Wieczór; Puchar Koła PZZW „Warta” (V m.) – Zygmunt Rydlewicz, wręczył sołtys Z. Kozłowski.

Tradycyjnie, podczas wiosennego spotkania TMZW wyróżnia najstarszego mieszkańca wioski. Tym razem zaszczyt ten spotkał 90-letnią panią Zofię Chojan. Ponieważ samopoczucie pani Zofii nie pozwoliło uczestniczyć w imprezie, delegacja TMZW z prezesem P. Bugajem i burmistrzem M. Wieczorem złożyła wizytę Seniorce Głuchowa w domu. Uhonorowali ją listem gratulacyjnym i podarkami.

W tym czasie w świetlicy wiejskiej, pod kierunkiem Krystyny Tomczak, dzieci przeprowadziły sąd nad Zimą i ćwiczyły piosenkę na pożegnanie Marzanny. Następnie długi, barwny korowód udał się nad strugę gdzie, jak się okazało, dołączyły jeszcze trzy inne Marzanny przyniesione przez dzieci. Wszystkie utopiono w strudze, uprzednio je podpalając – dla pewności – aby Zima się nie wróciła. W drodze powrotnej wszystkie dzieci znalazły swoje „zajączki” i witały radosne wiosenki. W krótkiej inscenizacji oznajmiły wszem i wobec, że Wiosna rozpoczęła rządy na Ziemi. Wiele radości wniosły pląsy i zabawy ze śpiewem.

Wszystkie chętne dzieci brały także udział w warsztatach i konkursie ekologiczno- plastycznym pod hasłem „Nareszcie wiosna” pod kierunkiem p. Małgorzaty Graczyk. Wszystkie zostały obdarowane. W tym czasie dorośli wysłuchali sołtysa Zbigniewa Kozłowskiego, który przybliżył gościom informacje o Głuchowie a prezes TMZW przedstawił mieszkańcom wsi ideę działalności Towarzystwa. Piękne, wielkanocne ozdoby oferowała zebranym pani Rusin.
Słodyczy było moc dzięki paniom z Koła Gospodyń, kiełbaski upieczone na ognisku smakowały wyśmienicie, a pogoda (mimo złych prognoz) i frekwencja tradycyjnie nie zawiodły.

Ta sympatyczna impreza mogła się odbyć dzięki finansowemu wsparciu Powiatu Szamotulskiego, pomocy Gminy Wronki i Wronieckiego Ośrodka Kultury i dużego wkładu wolontariackiego organizatorów.

Dziękujemy!

Tekst: Krystyna Tomczak
Zdjęcia: Jan Kwaśny