Indywidualne numery kont dla opłat za gospodarowanie odpadami

W związku z uruchomieniem przez Gminę Wronki systemu Usług Płatności Masowych przydzielone zostały naszym płatnikom indywidualne numery kont, na które należy dokonywać wpłat z tytułu podatków i opłat za gospodarowanie odpadami (za śmieci).

Do tej pory wszystkie płatności trafiały na ogólny numer konta Gminy Wronki. Obecnie podatki i opłatę za gospodarowanie odpadami należy uiszczać na indywidualne numery kont. Numery tych kont widnieją na decyzjach podatkowych i pismach tyczących opłat śmieciowych, które od urzędników i sołtysów (lub pocztą) otrzymali mieszkańcy.

Mieszkańcy mają przypisane osobne numery kont do płacenia podatków i osobne do wnoszenia opłat za gospodarowanie odpadami. Wybierając się do banku lub na pocztę, najlepiej więc zabrać ze sobą decyzję podatkową i zawiadomienie dotyczące opłat śmieciowych lub zapisać indywidualne numery kont.

Na ogólny numer rachunku bankowego Gminy Wronki – 31 8961 0002 0000 0000 0752 0009 należy nadal uiszczać pozostałe wpłaty m.in.: czynsze, dzierżawy, użytkowanie wieczyste, opłatę skarbową.