Stypendia dla najlepszych sportowców

Jak co roku, w styczniu przyznane zostały Stypendia i Nagrody Sportowe Miasta i Gminy Wronki. Oficjalne wręczenie przez Burmistrza dyplomów osobom nagrodzonym i stypendystom miało miejsce w piątek, 31 stycznia, w Urzędzie Miasta i Gminy. Za osiągnięcia sportowe w roku 2013 przyznano 13 stypendiów i 11 nagród.

STYPENDIA SPORTOWE 2014
Natalia Adamaszek
Daniel Dłużewski
Marta Duszyńska
Patryk Janicki
Adrianna Janowicz
Mateusz Kląskała
Marta Mądra
Kamil Palacz
Michał Pajor
Anna Piotrowska
Tymoteusz Ratajczak
Kornel Ratajczak
Radosław Świniarski

NAGRODY SPORTOWE 2014
Mariusz Adamaszek
Filip Brzóska
Jan Mamet
Julia Paszyk
Iwona Pacholczyk
Tomasz Pajor
Natalia Skrzypczak-Bączkiewicz
Sandra Szczepska
Beata Śmiglak
Marta Woźniak
Tymoteusz Zimny