Turniej Darta Karczmy Brackiej 2014

13 lutego (czwartek) w Karczmie Brackiej odbędzie się Turniej Darta (popularne lotki) o tytuł Króla i Królowej Darta Karczmy Brackiej 2014.

Zainteresowani mogą zgłosić chęć uczestnictwa obsłudze lokalu. Turniej rozpocznie się o godzinie 18.00. Uczestnictwo w turnieju jest bezpłatne.

Dla wszystkich uczestników Karczma Bracka przewidziała niespodzianki.