"Na własne konto" w Biezdrowie

W czasie ferii młodzież z biezdrowskiego gimnazjum uczęszcza na zajęcia w ramach Programu Edukacji Ekonomicznej „Na własne konto”.

W Zespole Szkół w Biezdrowie realizowany jest Program Edukacji Ekonomicznej „Na własne konto”. Uczestniczy w nim szesnastu gimnazjalistów.

Zajęcia prowadzi nauczycielka Anna Ćwiertnia. Pomaga jej student logistyki Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego Adam Jakimiec, który przyjechał do Biezdrowa z okolic Białegostoku.
W pierwszym tygodniu ferii codziennie przez sześć godzin młodzi ludzie uczestniczą w zajęciach, podczas których poprzez zabawę i gry edukacyjne poznają podstawowe pojęcia i narzędzia ekonomiczne, które w założeniu umożliwią im lepszy start w dorosłe życie.

We wtorek gimnazjaliści odwiedzili firmę Trol InterMedia i spotkali się z jej właścicielem Przemysławem Turowskim. W środę w biezdrowskiej szkole pojawiła się TVP Poznań, by nagrać program telewizyjny na temat projektu „Na własne konto”. Uczniowie wykorzystali obecność ekipy telewizyjnej, by spytać o dziennikarską pracę.

W okresie dwóch miesięcy po zakończeniu ferii realizowana będzie część dydaktyczna i projektowo-konkursowa. Uczniowie wykorzystają wówczas zdobytą wiedzę w praktyce, przygotowując pracę konkursową – młodzieżową gazetkę ekonomiczną skierowaną do społeczności lokalnej oraz plan biznesowy jej wydania. Warsztaty dziennikarskie poprowadzą m.in. redaktorzy naczelni: Wronieckiego Bazaru – Grażyna Kaźmierczak i Gońca Ziemi Wronieckiej – Jacek Rosada. Gimnazjaliści współtworzyć też będą prawdziwe gazety, do swojej dyspozycji oddaną bowiem będą mieli całą stronę „Bazaru” i „Gońca”.

Tymczasem na temat zajęć prowadzonych w Biezdrowie w ramach Programu Edukacji Ekonomicznej „Na własne konto” można poczytać na blogu pod adresem http://nawlasnekonto.pl/blog/zespol-szkol-im-w-witosa-w-biezdrowie

źródło: Wronki.pl


Patronat nad Programem sprawują Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej we współpracy z Fundacją na Rzecz Rozwoju Wsi Polskiej „Polska Wieś 2000”, oraz Narodowy Bank Polski.

Zajęcia podzielone są na moduły: podstawa przedsiębiorcza, aktywność gospodarcza, pieniądze i bankowość, oszczędzanie i inwestowanie, biznesplan, marketing i reklama.

Redaktorzy naszego portalu w najbliższy piątek odwiedzą uczestników Programu, by opowiedzieć im o pracy nad portalem informacyjnym.

Uczniom i opiekunom życzymy pomysłowości i powodzenia w wykonaniu pracy konkursowej!