Wieczór: "Część obwodnicy już w 2017"

Chwile po godzinie 14:30 rozpoczęła się pierwsza w tym roku konferencja prasowa Urzędu Miasta i Gminy Wronki.

Zaskoczyła nas pompa z jaką byliśmy zapraszani. Urząd ma bardzo dobre informacje w związku z Budżetem na rok 2014. Jak się okazało dotyczyły obwodnicy Wronek.

Powitano nas informacją, że rok 2014 zapowiada się kolejnym rekordowym rokiem pod kątem ilości środków przeznaczonych na inwestycję. Rok temu gmina zagospodarowała środki w wysokości 11 milionów złotych.

Ten rok zapowiada się delikatnie lepiej. Rok 2014 planuje się z środkami w wysokości 11.2 miliona złotych chociaż są szanse że budżet dobije do 12 milionów.

Gmina Wronki rozwijać się będzie cały czas kierując się zrównoważonym rozwojem a jednocześnie zachowując stabilność podatkową – podatki staramy się utrzymać na tym samym poziome co rok temu.

1. Największe, bo 6.3 miliona złotych przeznaczono na budowę kładki przez Wartę. Udział środków unijnych wynosi 800 tysięcy. Wszyscy z wyjątkiem jednego radnego uchwalili ten projekt.

2. Zaplanowano ogólną pulę 1,36 mln zł przewidziano na budowę dróg i chodników.

3. 500 tysięcy złotych zostało przeznaczone na przebudowę ulic leżących bezpośrednio na i przy Rynku . Jest to pula inwestycyjna głównie w celu przystosowania infrastruktury pod kątem połączenia z kładką.

4. Bardzo udaną inwestycją była budowa dróg śladowych w Obelzankach, Stróżkach oraz na „Górce” „W ocenie naszej jak i mieszkańców rozwiązanie zastosowane w tych miejscach jest dobrym rozwiązaniem” – burmistrz Mirosław Wieczór. Dlatego zaplanowano kolejne 200 tysięcy na budowę podobnych dróg: Krasnobrzeg – Mokrz, Samołęż, Szklarnia.

5. Zaplanowano 120 tyś na ciąg pieszo – jezdny na ul. Cienistej. (os. Słowiańskie przyp. red.)

6. Brakującym elementem w pasie drogi do przedszkola Bajkowy Świat to chodnik dla dzieci i opiekunów. Przeznaczono środki na budowę tegoż elementu w celu poprawy bezpieczeństwa.

7. Na ul. Jaworową, Rolną oraz Łąkową przeznaczono 120 tysięcy złotych. Na tych ulicach powstanie chodnik.

8. Urząd jest bliski sfinalizowania umowy na podstawie której zostanie wymieniony szpecący płot wzdłuż ul. Dworcowej.

9. Na wzór budynku socjalnego przy ul. Powstańców Wielkopolskich zostanie rozpoczęta inwestycja na Szklarni. Powstanie nowy budynek w sąsiedztwie, który zwiększy ilość budynków socjalnych w mieście. Będzie to pierwszy etap dzięki któremu powstanie 5 nowych mieszkań. Docelowo w tamtym miejscu ma powstać 25 mieszkań.

10. Zabezpieczono środki na doposażenie nowego sprzętu dla Straży Pożarnej. Dofinansowanie w wysokości 40 tysięcy złotych na nowy wóz.

11. Zapisano środki na przebudowę systemu grzewczego (gaz) w Szkole nr 1 we Wronkach. Kwota 160 tysięcy złotych.

12. Przeznaczone zostanie ćwierć miliona na modernizację przy przedszkolnych placów zabaw. W tej kwocie zawarta jest budowa zewnętrznej siłowni na wzór tej na skwerze Cyryla Sroczyńskiego. Siłownia ta będzie zbudowana specjalnie dla mieszkańców Zamościa.

13. Środki na modernizację ale przede wszystkim cyfryzację w technologi 3D sali Widowiskowo Kinowej przy ul. Poznańskiej. Kwota 310 tysięcy złotych.

14. Ponad 200 tysięcy to kwota przeznaczona na modernizację ale w głównej mierze budowie oświetlenia dróg w naszej gminie. Głównie przy cmentarzach parafialnym i komunalnym, na os Borek, „Górce” ale również w Jasionnie, Nowej Wsi oraz na trasie Stare Miasto – Nowa Wieś.

Jednak najważniejszym punktem konferencji prasowej są wyniki spotkania z marszałkiem województwa wielkopolskiego Markiem Woźniakiem. Na spotkaniu tym wypracowano przebieg obwodnicy dla Wronek. W ramach projektu zaplanowano dwa etapy tej inwestycji. Pierwszym i najważniejszym etapem jest budowa trasy w skład której wchodzi budowa wiaduktu nad torami kolejowymi, mostem na rzece Warcie oraz ronda na przedłużeniu ul. Mickiewicza. Koszt całej inwestycji oszacowano na kwotę. 70 milionów.

Na samym początku inwestycji przeprowadzona będzie inwentaryzacja przyrody. Ten krok jest najdłuższym i niezbędnym etapem przed ogłoszeniem przetargu. Inwestycja ta odbywać się będzie na zasadzie „zaprojektuj i wybuduj”. Oznacza to, że potencjalni inwestorzy, którzy staną do przetargu będą działali na podstawie ów przebiegu.

To na barkach inwestorów będzie spoczywał ciężar przedstawienia finalnej trasy obwodnicy. To z nimi mieszkańcy będą omawiać ewentualne zastrzeżenia.

Gmina postawiła warunek taki, żeby w ramach budowanej trasy było jak najmniej wyburzeń budynków starej jak i nowej zabudowy. Jednocześnie przebieg ten uwzględnia pasy (bufory bezpieczeństwa) od istniejących zabudowań.

Według planu przebiegu widać, że obwodnica będzie krzyżować się w wolnym pasie między Nową Wsią a Samołężem z już istniejącą drogą. Będzie to prawdopodobnie droga z pierwszeństwem przejazdu, chociaż w możliwościach jest również rondo.

W ramach pierwszego etapu planowane jest również rondo przy dzisiejszym zakończeniu ulicy Mickiewicza. Znajduje się tam obecnie ostry zakręt. Budowa tego elementu zależy od tego, czy będą istnieć środki na realizację, ale nawet jeżeli nie, gmina planuje co najmniej złagodzenie promienia skrętu w tym miejscu.

Na konferencji prasowej zadano pytanie, o to jaka jest szansa, że ta trasa na wzór poprzednich będzie oprotestowana.

W dzisiejszych czasach można wiele inwestycji zablokować, ale ja wierzę w mądrość i rozwagę naszych mieszkańców i w to że się po prostu uda. W kontekście tak dużego rozwoju Wronek próba blokowania i odkładania tej sprawy na kolejne lata po prostu nie jest na miejscu.” – odpowiedział burmistrz Mirosław Wieczór.

Mimo, że kładzie się nacisk na to by inwestycja obyła się bez wyburzeń na wszelki wypadek planowana jest specustawa określająca ewentualne odszkodowania.

Po zakończeniu inwestycji tj. po zakończeniu I i II etapu prac ulice takie jak Sierakowska, Poznańska, Most na ul. Jana Pawła II przejdzie na rzecz gminy. Oznacza to, że gmina będzie miała szersze pole do działania. Niektórymi pomysłami wiążącymi się z tym jest możliwość obłożenia kostką brukową Rynku. Planuje się rewitalizację starówki w dalszych latach.

Temat ten jak i szczegóły dotyczące obwodnicy planujemy omówić w oddzielnych artykułach.


Kliknij na zdjęcie, aby zobaczyć je w powiększeniu

Kliknij na zdjęcie, aby zobaczyć je w powiększeniu